Interview

Data inzetten in de strijd tegen de verstening van tuinen

Door Mark Knops, thema-eigenaar Fysieke Leefomgeving bij team Waarstaatjegemeente van VNG Realisatie


In een versteende tuin kan op warme zomerdagen de temperatuur behoorlijk oplopen en bij extreme regenbuien komt er in een korte periode veel water in de tuin. Bij een tuin met veel tegels kan het water niet goed wegzakken en moet het riool het afvoeren. Daar is die riolering vaak niet op berekend. Tot slot heeft een groene tuin een positief effect op de biodiversiteit en op onze gezondheid.

Groen bewustzijn

Lokale overheden zetten in de praktijk vaak in op versterking van lokale initiatieven en op het vergroten van het groene bewustzijn. Gemeenten die hiermee aan de slag willen, lopen bij de ontwikkeling van beleid al snel tegen vragen aan: Hoe staat onze gemeente ervoor in vergelijking met buurgemeenten? In welke wijken speelt dit probleem?

Versteningspercentage

Vanuit mijn functie vraag ik mij af hoe ik gemeenten hierbij kan ondersteunen. Op gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is onlangs het nieuwe dashboard Duurzame Leefomgeving verschenen. Daarin brengen wij met behulp van luchtfotografie en satellietbeelden voor heel Nederland op wijkniveau de verstening van tuinen in kaart. Dat levert interessante inzichten op.

Zo is het laagste versteningspercentage 13 procent en het hoogste 77 procent, met een gemiddelde van 49 procent. Binnen sommige gemeenten bestaan er grote verschillen tussen wijken. Aanvullende indicatoren in het dashboard zijn onder meer de afvang van fijnstof door bomen en het aantal bomen naar inwoners. Aan de hand van deze data kunnen gemeenten trends vaststellen en de effecten van beleid monitoren.

Dashboard

Je vindt deze data op het dashboard Duurzame Leefomgeving op Waarstaatjegemeente.nl. De achterliggende dataset is te raadplegen in onze database. Met dank aan Operatie Steenbreek voor de inspiratie!

Over Waarstaatjegemeente

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vind je cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De dashboards maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onze instructievideo’s maken je snel vertrouwd met dit platform en de mogelijkheden.