BlogPetra Thijs, adviseur klimaat en water bij Kragten

Urgentie is nodig om te veranderen. Maar wat nog meer…?

De laatste tijd merk ik dat ik me niet meer hoef te verdedigen als ik zeg dat het klimaat aan het veranderen is. De wateroverlast en hagelbuien in 2016 en de extreme hitte en droogte in 2018 en 2019 hebben voor bewustzijn gezorgd. We hebben zelf persoonlijke ervaringen opgedaan, waardoor we makkelijker overgaan tot accepteren. Bewustwording en acceptatie hebben urgentie nodig.

Hoe zetten we onszelf nu in beweging? Klimaat is namelijk een groot en complex vraagstuk en door het nemen van veel ‘kleine’ stappen in de dagelijkse praktijk, moet de klimaatopgave uiteindelijk worden ingevuld. Naast de dialogen die we (gaan) voeren over niet alleen de risico’s, maar zeker ook over de kansen, staat naar mijn mening een verandering in gedrag centraal. Enerzijds bij ons als inwoners en gebruikers van de buitenruimte en anderzijds bij de instanties die de buitenruimte inrichten en beheren.

Zo wordt bijvoorbeeld wateroverlast altijd gezien als een technisch vraagstuk en niet als een ruimtelijke opgave. Dit gaat veranderen. We worden namelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor onze buitenruimte en wat daarin gebeurt. Dit vraagt dan ook meer dan alleen een technische aanpak. Het proces om te komen tot een verandering in de buitenruimte, waarbij integraal naar de verschillende opgaven wordt gekeken, staat centraal. We moeten buiten onze eigen grenzen kijken. Op papier lijkt dit zo makkelijk, maar in de waan van de dag is dit toch lastig. Dit vraagt ook om andere kwaliteiten van onze vakmensen. Zijn we ons daar met zijn allen van bewust en klaar voor? Dat vraag ik me wel eens af.

De andere uitdaging ligt bij het meekrijgen van de gebruikers van de private gronden. Ook hier hebben we te maken met complex gedrag dat niet van de één op de andere dag verandert. De participatie- en communicatietrajecten richting de gebruikers moeten ook een meerjarenplan zijn, aangezien de behoeft en de benodigdheden in de communicatie veranderen.

Onze maatschappij aanpassen aan het klimaat heeft gewoon tijd nodig, dit moeten we accepteren. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we niet vandaag (kunnen) beginnen. De boom die je nu plant is pas over twintig jaar groot.