BlogRobin Huizenga, Business Trafficmanager PTV Group

NO2-uitstoot van auto’s verminderen: de snelle oplossing voor steden

Steeds meer steden pakken vervuiling en klimaatverandering aan door de NO2-uitstoot van auto’s te verminderen. Nieuwe voorspellingsinstrumenten kunnen helpen om dat goed en snel te doen.

Vele steden in de wereld staan onder toenemende druk om de luchtvervuiling te verminderen, zowel om gezondheidsredenen als om klimaatverandering. Belangrijke bijdragers van deze vervuiling zijn voertuigen met dieselmotoren, de belangrijkste bron van stikstofdioxide (NO2) emissies.


Maar welke acties kunnen het beste de NO2-niveaus snel verlagen? Stedelijke autoriteiten stellen actieplannen voor, maar hebben ook moeite om te voorspellen of en hoe deze plannen de vervuilingsniveaus gaan beïnvloeden. Een recent onderzoek van PTV Group en het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO, gesponsord door Volkswagen, heeft tot doel om precies dat te achterhalen.


Maatregelen

Het onderzoek werd uitgevoerd in vier Duitse steden die moeite hebben om de NO2-uitstoot van auto’s te verminderen: Hannover en Kiel in het noorden van het land en Heilbronn en Ludwigsburg in het zuidwesten. In elk van deze steden stelden de autoriteiten maatregelen voor om de NO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit in korte tijd te verbeteren. Die maatregelen omvatten onder meer stimulansen voor autobezitters om de huidige auto’s te vervangen door nieuwere, minder vervuilende modellen (vlootvernieuwing), overschakeling op elektrische voertuigen en aanmoediging van autobezitters om over te stappen op minder vervuilende vervoerswijzen, zoals wandelen, fietsen en openbaar vervoer.

De onderzoeksteams ontwikkelden een modelleringssysteem dat de belangrijkste factoren in elke stad bestrijkt: het aantal voertuigen op de weg, hun snelheidsniveaus, de uitstoot die ze produceren en de verspreiding van verontreinigende stoffen in de lucht. De teams gebruikten verkeersmodelleringssoftware PTV Visum, PTV Vissim, PTV MaaS Modeller en stedelijke planningstool TNO Urban Strategy.


Minder vervuilende auto’s essentieel

De modellering toonde aan dat vlootvernieuwing in alle vier de steden leidt tot een significante vermindering van NO2-emissies. Zelfs zonder financiële stimulansen kopen autobezitters nieuwe en minder vervuilende auto’s vanwege persoonlijke of zakelijke beslissingen. Dit is ‘natuurlijke vlootvernieuwing’. In dit scenario zijn de NO2-niveaus in de vier steden tegen 2021 met 27 procent tot 28 procent gedaald ten opzichte van 2017.


Deze resultaten hebben belangrijke gevolgen voor besluitvormers. In drie van de steden zullen de stimulansen voor vlootvernieuwing ertoe leiden dat de wettelijke drempel van de EU van NO2-niveaus tegen 2021 wordt gehaald.

Kunnen andere stappen NO2 verminderen?

Vlootvernieuwing bleek de grootste impact te hebben op de vermindering van NO2-emissies op korte termijn. Daarnaast stelden de autoriteiten in de vier steden andere maatregelen voor om de NO2-uitstoot snel te verminderen. Deze omvatten onder andere een grotere verscheidenheid aan vervoerswijzen voor forenzen, meer route-opties voor chauffeurs en betere verkeerstechniek.

Volgens de modellering verminderen deze andere maatregelen de NO2-uitstoot, maar in mindere mate dan de vernieuwing van de vloot. In Heilbronn bijvoorbeeld zal de NO2-uitstoot tegen 2021 met 17 procent zijn verminderd als de verkeersstroom wordt versoepeld. Uiteraard zijn deze maatregelen alsnog belangrijk om de transportsector duurzamer te maken.

Alleen het verbeteren van motoren en voertuigtechnologieën is bovendien niet voldoende. Deze maatregel vermindert niet de andere negatieve effecten van gemotoriseerd vervoer, zoals het aantal kilometers dat elk voertuig aflegt. Daarom zijn betere transportplanning en engineering belangrijk om voertuigkilometers te verminderen. Het positieve resultaat is een betere levenskwaliteit in de steden en het terugwinnen van de openbare ruimte ten voordele van niet-voertuiggebruikers.

De vier steden in dit onderzoek gebruiken de resultaten nu om strategieën op te stellen voor een snelle verbetering van de luchtkwaliteit.