- advertentie -

Oplossingen voor de toekomst

Onze samenleving is continu in beweging. Door onder andere de demonstraties van scholieren wereldwijd heeft klimaat een extra impuls gekregen. Het Dagblad van het Noorden schreef op 2 december: “Volgens het pas gepubliceerde jaarlijkse bulletin van de Mondiale Meteorologische Organisatie [….] kan alleen al wat betreft de huidige uitstoot van CO2 de vergelijking gemaakt worden met drie tot vijf miljoen jaar geleden. De temperatuur was toen 2 tot 3 graden hoger dan nu. Het zeeniveau was toen 10 tot 20 meter hoger dan nu het geval is...” Geen woorden, maar daden zijn nodig!

Groen heeft talloze voordelen, denk maar eens aan het vastleggen van CO2, het opvangen van regenwater, het verminderen van zomerse hitte en het vergroten van de biodiversiteit. Voor beleidsmakers is dit mooie ammunitie om beslissingen richting burgers te verantwoorden. Maar dan is er ook bewijs nodig om de investering te kunnen maken, want naast planet staat ook profit.

Door de ontwikkelingen in het groene werkveld is dit mogelijk. Nieuwe technologie stelt ons in staat efficiënter te werken op complexe werken, waardoor transportbewegingen (en dus CO2-uitstoot) worden beperkt. NL Greenlabel maakt duurzaamheid in een project zichtbaar én meetbaar (onder andere met NL Terreinlabel) en initiatieven als i-Tree stellen ons in staat om de exacte waarde van bomen te bepalen, waardoor groenbeleid kan worden geoptimaliseerd. Maar waar technologie ons de kansen biedt, maken mensen het verschil. Samen maken we onze toekomst nog groener en duurzamer!