Klimaat

Mark Verhijde, adviseur en projectleider bij Mark Verhijde Advies B.V.

Open waterschappen zijn de toekomst

Ook zo genoten van de zomer, met al die zonnige droge dagen? Tenzij je boer bent, want dan was het afzien. En de verschillende plensbuien, heb je die toevallig meegemaakt? We zagen ellendige beelden van ondergelopen straten en tuinen, met water tot in de kelders. Gelukkig hebben onze dijken het gehouden, waren onze rivieren nog bevaarbaar en konden we ons druk maken over airconditioning en zonnebrand.

Maar zo’n zomer zet je wel aan het denken. Als het klimaat gaat veranderen, als de stijging van de zeespiegel geen fictie is, als we extreem weer vaker gaan meemaken… zijn we daar dan klaar voor? Kunnen onze mensen van de waterschappen en hun collega’s bij andere overheden het dan wel aan? Hebben wij als Nederlandse inwoners wel genoeg gedaan voor hen, zodat zij voluit de waterveiligheid, de wateroverlast, maar ook de waterzuivering en -kwaliteit kunnen garanderen? In 2018 maar zeker ook voor de spannende jaren die nog komen? Ik vraag mij zoiets dan wel eens af.


Doe ik wel genoeg?

En meteen is er dan een tweede vraag, namelijk: doe ik wel genoeg voor onze watermensen?

Of beter gezegd, wat kan ik nog meer doen, als het om waterveiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit of zuivering gaat? Welke acties kan ik zelf opzetten, waar kan ik helpen en hoe kom ik te weten wat er aan projecten en activiteiten al gedaan wordt? Voor dat laatste hebben de waterschappen en de Unie van Waterschappen de afgelopen jaren grote slagen gemaakt. Er zijn nu goede en beeldende websites met veel informatie wat er allemaal gebeurt in water Nederland. Niemand kan meer zeggen dat ‘we’ niet weten wat de waterschappen doen, een bezoekje online is genoeg voor die wetenschap. Ook komen er steeds vaker beleidsstukken van de waterschappen online te staan, wat fijn is voor de transparantie en verantwoording van beleid en uitvoering van deze overheden. Weten wat er speelt, dat helpt sowieso.

Betrokken burgers zonder watervrees

De next step is om op basis van open data en een open houding van de waterschappen zelf met initiatieven te komen, als groep betrokken burgers zonder watervrees. Soms zijn onze initiatieven vooral bedoeld om elkaar de ogen te openen, soms om in actie te komen. Ik genoot van de luchtfoto’s van oude landschappen met afwateringen van voor de herverkaveling die zichtbaar werden vanwege de droogte. Bewoners zetten zich in om een oude watermolen of sluis te herstellen vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarde. Of doen mee met Steenbreek of combineren spelen en waterberging door speelaanleidingen in wadi’s aan te leggen.

“Als de stijging van de zeespiegel geen fictie is, als we extreem weer vaker gaan meemaken… zijn we daar dan klaar voor?”

Proactieve partners

Doen we wel genoeg? Kunnen onze watermensen het wel aan? Als actieve waterbewuste burgers dragen we ons steentje bij met ideeën, acties en initiatieven. Wat we nodig hebben zijn proactieve samenwerkingsgerichte partners in de vorm van open waterschappen, volgens de principes van de open overheid. Open waterschappen zijn de toekomst.

Adviseur en projectleider Mark Verhijde werkt aan nieuwe verhoudingen tussen overheden, organisaties en mensen. Met meer participatie en maatschappelijke initiatieven en minder top-down werken en minder bureaucratische hobbels.