Even voorstellen: de partners van Biind

Onder het motto ‘Samen weten we meer’ willen we actuele vraagstukken met elkaar bespreken, verdiepen en de opgedane kennis delen. We zijn blij dat de volgende partners hier een bijdrage aan willen leveren door hun kennis, mensen en netwerk beschikbaar te stellen aan de Biind community. Wil je je ook aansluiten? Ga naar www.biind.nl/sluitjeaan.

Daimler Buses|EvoBus Nederland

"Daimler Buses|EvoBus Nederland is met e-mobility consulting en de volledig elektrische Mercedes-Benz eCitaro een belangrijke adviseur en toeleverancier bij de strategie naar zero emissie busvervoer. Wij willen kennis, informatie en ervaringen delen met betrekking tot zero emissie en daarnaast een netwerk opbouwen van relaties bij toeleveranciers en potentiele klanten."


Dirk Meppelink, senior key accountmanager

Vialis

"Veiligheid, duurzaamheid en doorstroming: dat zijn de uitdagingen waar onze opdrachtgevers voor staan en waar we ons bij Vialis voor inzetten. Wij denken graag mee met complexe vraagstukken, onder andere via Biind brengen we Nederland vooruit."


Ronald van Katwijk, senior specialist traffic control, information and management

Volvo Bus

"Volvo Bus ziet zich zelf als aanjager van hoogwaardig en emissievrij vervoer. Wereldwijd heeft Volvo meer dan 7.000 bussen geleverd met een geëlektrificeerde aandrijving. Volvo Bus wil graag bijdragen aan een efficiënte transitie naar emissievrij openbaar vervoer in Nederland door gebruik te maken van haar wereldwijde ervaring op dit gebied."


Bas Dubois, director France Benelux

EBUSCO

"EBUSCO heeft een leidende rol in Nederland en Europa ten aanzien van de implementatie van elektrische bussen en laadinfrastructuur. Met een actieradius van circa 300 kilometer in de stad streven we naar een 1-op-1-vervanging van dieselbussen door elektrische bussen, zonder toevoeging van laadinfrastructuur in de stad. Circa 70 procent van alle stadsomlopen kan hierdoor vandaag al worden geëlektrificeerd."


Steven van der Burg, key accountmanager

Signify

"Innovatie en duurzaamheid zijn deel van het DNA van Signify. Het is ons doel om het buitengewone potentieel van licht in de openbare ruimte te ontsluiten met slimme verlichtingsoplossingen om de kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren en te werken aan een duurzame toekomst. Om een duurzame toekomst tegemoet te gaan is samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid essentieel. Biind biedt het platform om deze samenwerking te bevorderen en daar dragen wij als Signify graag aan bij."


Hedzer de Boer, business & system architect

ElaadNL

"ElaadNL is opgericht voor en door de netbeheerders en is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van laadinfrastructuur en smart charging. Namens de betrokken netbeheerders brengt ElaadNL kennis in over aansluitingen voor laadinfrastructuur op het elektriciteitsnet en vervullen zo een belangrijke rol in het proces om zero emissie busvervoer tot een succes te maken."


Onoph Caron, directeur

Kragten

"Kragten levert graag een bijdrage aan de Biind community. Als familiebedrijf zit samenwerken in onze genen. We zien de maatschappelijk-fysieke opgaven waar we voor staan steeds complexer worden en zijn ervan overtuigd dat de oplossing hiervoor alleen te vinden is door vakmanschap vanuit verschillende invalshoeken samen te brengen. Wij doen daar graag aan mee vanuit de Kragt van Vertrouwen voor een fijne samenleving."


Harry van Duijnhoven, directeur

Stevin (founding partner)

“Stevin en OV-magazine zijn trotse initiatiefnemers van ZE2025. Met elkaar realiseren we emissieloos openbaar vervoer in Nederland. Technologische ontwikkelingen en de publieke infrastructuur? Wij leggen de verbanden en durven het aan. Stevin: Activating potential.”


Jelmer de Wilde, operationeel directeur

Goudappel Coffeng

"Goudappel Coffeng staat voor samenwerking en het bij elkaar brengen van expertises om te komen tot integrale oplossingen voor de opgaven waarvoor we staan gesteld. Specifiek op het gebied van klimaat en smart mobility hebben wij veel kennis en ervaring beschikbaar die wij willen delen binnen Biind. Wij hopen dat de deelnemers aan de Biind bijeenkomsten ook hún kennis en ervaring willen inbrengen om samen te kunnen werken aan de integrale oplossingen voor de wereld van morgen."


Luc Wismans, program manager

Richard ter Avest, adviseur