VOORWOORD


Gert Harm ten Bolscher

Gedeputeerde Landbouw en Natuur

Jessica Winter

Projectteam Overijssel

Tim Vredeveld

Projectteam Overijssel

Anneke Coops

Projectteam Overijssel

Mijn tweede natuur?

Mijn gedachten gaan naar buiten, van mijn eigen vogelrijke tuin, via het mooie platteland bij Rijssen naar de Sallandse Heuvelrug, waar ik wel eens van zeg dat dit ‘mijn’ achtertuin is.. Natuur roept makkelijk associaties bij me op; van het bekende koolmeesje waar ik altijd blij van word, de putters en kieviten in het buitengebied tot de roodborsttapuit op de glooiende heide . Maar die natuur bedoelen we nu eigenlijk niet. Nee, het gaat nu om Tweede natuur als houding en gedrag die voor mij vanzelfsprekend zijn, waar ik niet over na hoef te denken. Voor mij betekent dat dat ik als bestuurder van Landbouw en Natuur een stevige verbindende schakel ben. Ik zoek in de meerstemmigheid van ons uitdagende landschap de gemene deler; wát is het dat ons verbindt? Hoe kan ik vervolgens vanuit die gemene deler helpen om oplossingen aan te dragen voor soms ogenschijnlijk onverenigbare problemen?

Mijn tweede natuur is het dan ook om aan die oplossingen te willen werken. Om te laten zien dat die tegenstellingen zo groot niet zijn. Dat er altijd een perspectief is. Daarbij geloof ik meer in de kracht van het Samen Willen en Samen Doen, dan in oplossingen van wet- en regelgeving. Misschien best wel gewaagd in grote thema’s als bouwen. Kunnen we via het Willen komen waar onze ambities liggen? Dat we in héél Overijssel alleen nog maar natuurinclusief bouwen? Dat we het gewoon doen! Zou dat lukken? Wat denkt u, wat zegt uw Tweede Natuur?

Bent u erbij op 18 november? Alweer de 3e editie van Natuurlijk! Een initiatief van Natuur voor Elkaar.

Gert Harm ten Bolscher

Gedeputeerde Landbouw en Natuur


Natuurlijk! De derde editie al weer. Onze ambitie is kort en krachtig: ‘Héél Overijssel bouwt alleen nog maar natuurinclusief!’ Vanuit onze overtuiging dat niemand tégen natuur is, maar niet altijd goed weet hoe er ruimte voor te maken, inspireren we en verleiden we. Laten we goede praktijken zien en nodigen we uit om mee te doen. We geloven in het bij elkaar brengen van steeds meer mensen. Om samen het verhaal van een natuurinclusieve wereld te maken en het verder te vertellen. En misschien kunnen we voorzichtig stellen dat er veel positieve energie zit in het domein BOUWEN. We kunnen stellen dat de startfase van Inspireren inmiddels plaats maakt voor Doen.

Getuige deze prachtige brochure die handvatten biedt om precies de goede natuurlijke dingen te doen in je eigen bouwproject. Onderzoek laat zien wat een groene gezonde leefomgeving ons brengt. De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving zien het verlies van biodiversiteit als een van de grootste risico’s voor de samenleving en de economie. En toch, en toch…. Wát is er naast kennis en inspiratie nodig om nu écht IMPACT te gaan maken? Wanneer wordt natuurinclusiviteit onze TWEEDE NATUUR? Wat is jouw persoonlijke ambitie? We gaan ermee aan de slag op 18  november. Daar ben je toch bij?

Namens Team Natuur voor Elkaar | Wonen

Anneke Coops | Tim Vredeveld | Jessica Winter