“Binnen de provincie ben ik de ‘actieleider’ Natuurinclusief Bouwen, onderdeel van www.natuurvoorelkaar.nl. Als natuurlijke netwerkbouwer altijd op zoek naar partners en medestanders om Overijssel -en de rest van Nederland- natuurinclusiever te maken! Mijn tweede natuur? Ik werk vanuit mijn intuïtie en mijn enthousiasme. Want volgens mij wordt iedereen blij van natuur.”

Jessica Winter – Provincie Overijssel

“Natuurinclusief bouwen is niet mijn tweede natuur, maar mijn natuur, punt. We zijn namelijk een onderdeel van de natuur. Pas als we dát gaan beseffen en ernaar gaan leven, dat we niet boven de natuur staan maar ons bestaansrecht ontlenen aan onze verbindingen met de natuur, er afhankelijk van zijn, dan kunnen we een wereld creëren waarin de natuur floreert. En waarin wij, als onderdeeltje daarvan, dus ook floreren. Ervoor zorgen dat mijn woning een warm thuis wordt voor niet alleen mijzelf maar ook vogels en vleermuizen is vanzelfsprekend voor mij. Niet meer ruimte innemen dan ik nodig heb door in een Tiny House te wonen ook. Ervoor zorgen dat mijn tuin een gifvrij buffet en veilige haven wordt voor talloze soorten insecten en vogels is niet alleen keihard nodig maar geeft me ook veel plezier. Al die soorten en ik, we zijn afhankelijk van elkaar. Geven aan elkaar en genieten van elkaar. Is dat niet wonderlijk mooi?”

Marjolein Jonker – Marjolein in het klein

“Vergroening van onze steden en dorpen is een belangrijke opgave om onze leefomgeving toekomstbestendig te maken: een groene omgeving waarin we mét de natuur leven. In architectonische en stedenbouwkundige opgaven is dat voor mij vanzelfsprekend geworden. Ik kijk steeds meer naar de versteende ruimtes in de bebouwde omgeving met een verbazing die ik vroeger nog niet had. Nu vind ik het vanzelfsprekend om die ruimtes meer te vergroenen en bouwen te zien als het maken van een leefomgeving voor mensen, planten én dieren.”

Roel Bosch – Het Oversticht

“Als mens zijn we de slimste soort op aarde met een bewustzijn om goed of kwaad te doen. Hoe kan het toch dat we – als het om natuur gaat – haar zo vaak tegen ons laten werken, in plaats van in ons voordeel? Als kind speelde ik altijd buiten en genoot van ‘de natuur’. Het fascineert me dat onszelf als mens - bewust of onbewust – altijd centraal stellen, ten koste van andere soorten. Gelukkig zien we de laatste jaren steeds meer goede voorbeelden waarbij de balans langzaam herstelt. Het gaat alleen niet snel genoeg. Nu is de kans om te bouwen aan gezonde, fijne en veilige leefomgevingen waarin natuur en mens hand in hand gaan. Om dat te doen moeten we bestaande paden loslaten. Aan die uitdaging draag ik graag bij!”

Tim Vredeveld – Het Oversticht

“Natuurinclusief Bouwen een tweede natuur? Het klopt pas echt, als je eerste en je tweede natuur identiek zijn. We zijn er dus pas als 'Natuurinclusief Bouwen’ de norm is, natuurlijk, en niet de uitzondering. Want alle bouw die niet natuurinclusief is, is domweg dom, kwalitatief onder de maat -en daarmee onacceptabel.”

Maurits Groen – Dagvoorzitter Congres Natuurlijk 2021

“Mijn tweede natuur? Mijn bewondering voor de rijkdom en schoonheid van de natuur. Complex en ingenieus en wij maken daar deel van uit. Die ‘tweede natuur’ kan ik goed kwijt in bij Het Oversticht als adviseur en in het programma Natuur in de Stad. Overal zie ik plek voor meer natuurinclusiviteit en ik zet mijn enthousiasme en kennis in om dat over te brengen.”

Julia Ruhl – Het Oversticht

“Mij is liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten; de combinatie met mijn in de loop van de jaren opgedane en toegepaste kennis van landschap, stedenbouw en vormgeving is perfect om als ‘groene Overstichter’ bij te dragen aan het project Natuur in de Stad. Ik hou ook nog eens van organiseren en mensen blij maken. Ik krijg veel energie van deze ‘beweging’!”

Anneke Coops – Het Oversticht

“We zijn het eigenlijk vergeten, maar we zijn als mensen onlosmakelijk onderdeel van de natuur. Het feit dat we dat besef kwijt zijn, draagt bij aan diverse crisissen: verlies van biodiversiteit, klimaatverandering…. Ik ervaar steeds meer hoe belangrijk het is dat we die verbondenheid met natuur weer terugbrengen binnen onszelf en onze samenleving. Omdat we vanuit die verbondenheid met de natuur, onze natuur, beter voor de Aarde kunnen en zullen gaan zorgen. Het is dan ook de reden dat ik me vanuit mijn werk bij IVN samen met anderen graag inzet voor natuurinclusieve bouw, natuurinclusieve zorg en buurten.”

Peter Mol – IVN Natuureducatie

“Het lijkt zo vanzelfsprekend, de aanwezigheid van dieren en planten in onze woonomgeving. Maar in plannen om meer woningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen, is in de afgelopen decennia de natuur meestal vergeten. Terwijl de natuur in de bebouwing o zo belangrijk is voor de leefbaarheid en gezondheid van ons mensen. Natuurinclusief bouwen moet daarom de norm zijn bij het bouwen en verduurzamen van onze woonwijken.”

Jos Wolfkamp – Salland Wonen

“Natuurinclusief Bouwen een tweede natuur? Het klopt pas echt, als je eerste en je tweede natuur identiek zijn. We zijn er dus pas als 'Natuurinclusief Bouwen’ de norm is, natuurlijk, en niet de uitzondering. Want alle bouw die niet natuurinclusief is, is domweg dom, kwalitatief onder de maat -en daarmee onacceptabel.”

Maurits Groen – Dagvoorzitter Congres Natuurlijk 2021

“We hebben als mensen dieren en planten met succes weggedrukt omdat ze soms een paar irritante eigenschappen hebben. Nu komen we erachter dat ze eigenlijk ook heel veel leuke eigenschappen hebben die we behoorlijk missen. Daarom kunnen we beter een beetje inschikken, zodat dieren en planten weer aan kunnen schuiven.”

Pina Dekker – Gemeente Kampen

“De natuur is geen plek buiten onszelf die we op moeten zoeken. Nee, wij zijn de natuur. Het is ons thuis.”

Caro Niestijl – Servicewise

“We zijn als mensen geëvolueerd in en met de natuur. Natuur maakt ons gezond en gelukkig. De afgelopen honderd jaar hebben we door de sterk stijgende welvaart een lekkere luxe maar ook onnatuurlijke omgeving voor onszelf gecreëerd. De opdracht voor de komende decennia is om in onze welvarende en hoog technologische samenleving ieder mens weer dagelijks in contact met de natuurlijke leefomgeving te laten zijn. Waardoor ook al het natuurlijke leven om ons heen weer op kan bloeien. Natuurinclusief Bouwen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daar zet ik mij graag voor in!”

Jelle de Jong – IVN Natuureducatie