Parallelronde 3

Pina Dekker

Natuurinclusief ontwerp nieuw dorp Reeve in de IJsseldelta    

Reeve-dorp is een nieuw dorp in een nieuw landschap. Het ligt aan de binnenzijde van de klimaatdijk die de bypass van het Reevediep scheidt van de oude polder Dronthen. Het dorp is ontworpen in lijn met oude en nieuwe landschapstructuren. Er is veel ruimte voor water en groen. In het dorp komen meerdere woonmilieu’s. Op het eiland worden de eerste kavels uitgegeven. Het bosmilieu aan de noordrand is in de fase van schetsontwerp. Hoe kan dit ontwerp bijdragen aan een goede ecologische verbinding, zowel met het omliggende landschap als met de nieuwe bewoners van de huiskavels? 

Stress bij jongeren tegengaan door een natuurinclusieve omgeving?

Steeds meer jongeren ervaren stress en wonen in stedelijke gebieden. Natuur heeft een helend effect op de mentale gezondheid van mensen en kan zo stress tegengaan. Het is echter niet vanzelfsprekend dat jongeren zich hier bewust van zijn. Laat staan dat ze 30 minuten of meer reizen om de natuur in te gaan, want natuur ervaren zij als iets dat buiten de stad ligt. Hoe krijgen we jongeren die stress ervaren meer de natuur in? En hoe en in welke vorm kan een natuurinclusieve omgeving hieraan bijdragen? Dit soort vragen willen wij samen met de aanwezigen in een workshop bespreken en kijken of we kunnen komen tot een conceptidee hiervoor.

>> Lees ook het interview met Koen Vrielink over Samen Blokje Omdenken

Koen Vrielink

Yusuf Metin Yar

Bas van Herrikhuijzen

Joost Bartelds

Jesse Bruggeman

Denise van Baarle

Jeroen Woestenburg

Sparsessie met studenten over water- en groenthema’s.  

Voor ons afstuderen schrijven wij aan papers over bodem, water, groen en permacultuur in verhouding tot de duurzaamheidstransitie in stedelijk en landelijk gebied. We geven een korte introductie over onze 6 onderwerpen en willen graag een sparsessie houden over deze thema’s met professionals uit het werkveld. Zo kunnen wij jullie inspireren met de nieuwe inzichten binnen deze thema’s en kunnen wij van jullie ervaringen leren.

Bewoners van nieuwbouw verleiden tot natuurinclusieve tuinen

Privétuinen beslaan meestal ongeveer een derde van een nieuwbouwwijk. Het is belangrijk om ook dat areaal klimaatadaptief en natuurinclusief in te richten. Bouwpartijen kunnen bewoners verleiden om vanaf de start natuurinclusieve keuzes te maken. Het KAN platform heeft in 2021 alle stappen hiervoor op een rijtje gezet. De volgende stap is ervaringen ermee opdoen. Claudia Bouwens vertelt over het stappenplan, en het vervolg.

Claudia Bouwens

Dick Oosthoek

Wat zet jij in een duurzaam groenbestek? 

Duurzaam en circulair werken is een standaardwaarde in aanbestedingen. Mooie begrippen, maar hoe ga je hier nu mee om?  Tijdens deze workshop wil Groenkeur in kaart brengen welke onderdelen er in een duurzaam groenbestek thuis horen volgens opdrachtgevers én groenaannemers. Het is de bedoeling om van elkaar te leren. Of het nu gaat over ecologisch beheren, elektrificatie, CO2-footprint, plan van aanpak voor vrijkomende materialen, maar ook het recyclen van kunstgras hoort hierbij.  Wij zijn benieuwd wat u wilt toevoegen aan uw groenbestek en hoe we elkaar hiermee kunnen helpen.