Meer dan een congres

Congres Natuurlijk 2021 is een van de hoogtepunten rondom het thema Natuurinclusief Bouwen dit jaar. Er is echter meer. Op deze pagina leest u welke initiatieven er nog meer zijn en waar u uw steentje kunt bijdragen.

Domeintafel Natuurinclusief Bouwen

Alle Nederlandse provincies, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en verschillende natuurpartners hebben samen het Handvest Agenda Natuurinclusief opgesteld; een grote landelijke agenda waarin we samen regelen dat alle belangrijke domeinen in 2050 écht natuurinclusief werken en zijn.

We geven uitvoering aan het streven naar een goede basiskwaliteit van de natuur, binnen én buiten natuurgebieden en we bevorderen de transitie naar een natuurinclusieve samenleving voor algeheel biodiversiteitsherstel.  

Hiervoor voeren we gesprekken met allerlei stakeholders en organisaties, we organiseren twee diners pensants met invloedrijke personen en aan onze domeintafels stimuleren we de ontmoeting.

Met deze initiatieven wordt actief toegewerkt naar een Toekomstconferentie in april 2022 om tijdens de Natuurtop in juni 2022 op de Floriade de eerste versie van de Agenda te introduceren en publiceren. Voor meer info: kijk eens op agendanatuurinclusief.nl

Tijdens Congres Natuurlijk 2021 vindt de eerste domeintafel Natuurinclusief Bouwen plaats. Met dit gesprek start de verkenning naar de inhoud van de Agenda op het gebied van bouwen. De uitkomsten van deze besloten bijeenkomst worden aan het eind van het congres met iedereen gedeeld.  

Het natuuratelier

Nieuwsgierig naar hoe je natuur op een goede manier kunt integreren in je plannen? Doe mee! In dit natuuratelier onderzoeken we de kansen voor natuurinclusief bouwen aan de hand van een aantal concrete casussen.

Een natuuratelier is een creatieve sessie waarin kennisdelen centraal staat en de deelnemers actief aan de slag gaan om hun project vooruit te helpen. In een aantal stappen komen we tot een schetsontwerp. De aanpak is interessant voor iedereen die met nieuwe aan de slag wil.

Woordenboek Natuurinclusief Bouwen

Natuurinclusief bouwen doen we samen. Toch begrijpen bestuurders, beleidsmakers, bewoners, aannemers, projectontwikkelaars en architecten elkaar niet altijd even goed. Ze spreken, letterlijk, een andere taal.

Door deze vaktaal uit te wisselen leren we elkaars taal te spreken. Een eerste stap in integrale samenwerking op het gebied van natuurincusief bouwen. Daarom starten we het Woordenboek Natuurinclusief Bouwen. Een levend, digitaal document waarin elke doelgroep zijn eigen termen kan toevoegen en uitleggen. Zodat die ander jou straks beter begrijpt en er een beter gesprek ontstaat.

Meeschrijven aan het woordenboek is eenvoudig. Vul op de padlet jouw term en uitleg in. Of reageer op andere termen!

DuurzaamheidsDebat

Natuurlijk, we maken stappen. De politiek beweegt, bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid, burgers maken bewustere keuzes. Maar we moeten ook. Gaan we hard genoeg? Voelen we de urgentie? En wat moeten we met al die, vaak best logisch klinkende, praktische bezwaren? Vragen die aan bod komen in de DuurzaamheidsDebatten die Acquire Publishing de komende periode organiseert. Goede gesprekken, tijd en ruimte voor diepgang, experts aan tafel en een kritisch meedenkend publiek in de (digitale) zaal. Presentatie is in handen van Lieke en Harrie Kiekebosch, de vaste presentatoren van de talkshow Kiek An, waarin ze vooral goede dialogen voeren over thema's die meer dan vluchtige aandacht verdienen.

Tijdens Congres Natuurlijk ziet u een verslag van de eerste editie, die in het teken stond van dooddoeners in de klimaatdiscussie.

De replay van het debat is vanaf 12 november te bekijken op congresnatuurlijk.nl/duurzaamheids-debat

Community of practice Natuurinclusief Bouwen

De Community of Practice Natuurinclusief Bouwen is een groep enthousiaste en betrokken mensen die natuurinclusief bouwen in Overijssel handen en voeten geven. De groep bestaat uit enkele tientallen architecten, bouwers, ontwikkelaars, ambtenaren, etc. Ze helpen elkaar vooruit met voorbeelden en geleerde lessen met een gezamenlijk doel: heel Overijssel bouwt natuurinclusief!

In 2021 zijn er drie digitale bijeenkomsten geweest, allemaal met een eigen centraal thema:

  • Natuurinclusieve stedebouw
  • Natuurinclusieve prefab bouw
  • Het bewonersperpectief bij natuurinclusief bouwen

Er is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers. Sluit gerust eens vrijblijvend aan! Voor meer informatie stuur je een mailtje naar natuurvoorelkaar@overijssel.nl

Voorbeelden natuurinclusief bouwen

‘Goed voorbeeld doet volgen’. Vanuit dat motto zijn we actief gestart met het verzamelen van voorbeelden van natuurinclusief bouwen in Overijssel. Zodat je in je eigen gemeente, stad of buurt kunt kijken hoe anderen natuurinclusief bouwen en ontwikkelen in de praktijk brengen. Het doel is om alle verzamelde voorbeelden laagdrempelig zichtbaar te maken. Een eerste versie – gemaakt door studenten van Saxion Stadslab - zie je hier.

Natuurinclusief Bouwen op Building Holland 2021

Op donderdag 4 november organiseerden we tijdens Building Holland in de RAI in Amsterdam een praktische bijeenkomst over natuurinclusief bouwen.

Werklandschappen van de Toekomst zijn Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Bedrijventerreinen. Een coalitie van 20 partijen onder leiding van IVN wil dit de nieuwe standaard laten worden voor de ruim 3000 bedrijventerreinen in Nederland. Hiervoor wordt een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Jelle de Jong, directeur IVN, lichtte toe wat er nodig is voor deze groene revolutie op de bedrijventerreinen. Én wat groen oplevert voor ondernemers, medewerkers en omwonenden.

Schiphol Trade Park wil het meest innovatieve en duurzame bedrijventerrein van Europa zijn. Sinds enkele jaren is daar de ambitie bij gekomen om ook het meest groene en biodiverse bedrijventerrein te zijn. Dit enthousiasme is overgeslagen op de (logistieke) bedrijven, zij trachten elkaar te overtreffen in hun groene ambities. De openbare ruimte kan ook radicaal veel groener dan eerder gedacht. Wat is het geheim van Schiphol Trade Park. Rob de Wit (gebiedsontwikkelaar) lichtte een tip van de sluier op.

3 februari 2022 | Excursie Spoorzone Zwolle

De spoorzone in Zwolle ondergaat een grote metamorfose. Het deel voor het station is dit najaar afgerond, in een later stadium volgen de omliggende straten en ook de achterzijde van het station wordt aangepakt. Bovendien liggen er plannen voor een bijzondere passerelle over het spoor, een loopbrug in de geest van de New Yorkse High Line.

De excursie op 3 februari bestaat uit een ochtendprogramma met tour en schetssessie in de Spoorzone, waarbij we op zoek gaan naar ideeën voor natuurinclusieve gebouwen. Dit gaan we toepassen op een casus met een bestaand gebouw (transformatie kantoren naar wonen) en een casus met nieuwbouw. Interessant voor architecten, projectleiders, ontwikkelaars en ontwerpers.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.congresnatuurlijk.nl onder het kopje Side Events