Parallelronde 1

Iris Dijkstra


Atelier LEK

Joost Brands


Quist Wintermans Architekten

Natuurinclusief lichtplan voor de Weerwaterbrug in Almere

De nieuwe brug over het Weerwater in Gemeente Almere moest een icoon worden met hoge duurzaamheidseisen. Quist Wintermans Architekten wist de stem van de bevolking te winnen met hun sierlijke brugontwerp en Atelier LEK heeft de hoge eisen vertaald naar een passend lichtontwerp dat samen met Strukton Civiel en Strukton Worksphere is gerealiseerd.

Het lichtplan combineert een trots gebaar met een bescheiden impact op de natuur. De verlichting op het wegdek werkt op sensoren en is minimaal verlicht als er geen mensen zijn. De piloonverlichting schakelt in kleur en intensiteit mee met het ritme van de natuur.

De samenwerking tussen QWA, Strukton en Atelier LEK heeft de ambitie voor een iconisch, duurzaam en natuurinclusief ontwerp ook daadwerkelijk tot het einde vastgehouden en waargemaakt.

>> Lees hier een uitgebreid artikel over het natuurinclusieve lichtplan

Vrijheid op 20 m2

Tijdens de lezing vertelt Marjolein over het uitdagende traject dat naar de realisatie van haar eigen Tiny House leidde waarbij ze onderweg op heldere wijze haar expertise over de Tiny House beweging in Nederland overbrengt. Wat is een Tiny House nu echt? Wie zijn de mensen die zo klein willen wonen en wat beweegt hen? Waar liggen de knelpunten maar ook kansen voor deze woonvorm en welke waarde brengt het de samenleving? Op al deze vragen geeft Marjolein antwoord. Kom en laat je inspireren! 

Marjolein Jonker

Roel Bosch

Aan de slag met Natuurinclusief (ver)bouwen in Overijssel

Natuurinclusief (ver)bouwen moet vanzelfsprekend worden. Maar wat betekent dat in de praktijk? Daarvoor is een praktische handleiding gemaakt in de vorm van de brochure 'Natuurinclusief (ver)bouwen in Overijssel'. Deze brochure is bedoeld voor particulieren en professionals die betrokken zijn bij de bouw van woningen en bedrijfsruimten. We gaan op een praktische manier aan de slag met natuurinclusief bouwen. Je kunt (bij voorkeur) een eigen project meenemen, of aan de slag gaan met één van de voorbeeldprojecten. Met behulp van de brochure kun je invullen hoe het project natuurinclusief kan worden. Voor de brochure zie: hetoversticht.nl/nib

Saskia Wielinga

Door de cirkel van invloed voor natuurinclusief bouwen te bekijken, is er meer nodig dan alleen maar kasten inbouwen. Je creëert een omgeving op, aan en rondom de (natuurinclusieve) ontwikkeling die bijdraagt aan de relevante soorten. In eerste instantie voor de soorten waarvoor je mitigatie doet (en moet doen), maar bij voorkeur ook voor andere soorten. Dat is goed voor de soorten, maar ook voor klimaatadaptatie (tegen hittestress, tegen verdroging, tegen wateroverlast) én de gezondheid van mensen. Door de toepassing van participatie ontstaat er een positief effect op de beleving en bewustzijn van mensen in de omgeving.

Saskia Wielinga

Matthijs Nijboer

Ruimte voor groen én ruimte voor wonen!?

Nederland en Overijssel staan voor een grote woningopgave. Een deel van deze woningbouwopgave zal waarschijnlijk plaatsvinden in de vorm van uitbreidingslocaties. In deze sessie willen ik samen met al uw kennis verkennen hoe we dat op een zo natuurinclusieve manier zouden kunnen doen. Samen verkennen we zo de mogelijkheden van verankering van natuurinclusiviteit bij uitbreidingslocaties.