Parallelronde 2

Jos Wolfkamp


Dimphina Riemer


Soortenmanagementplan Sallandwonen, hoe is deze tot stand gekomen? 

Na een oproep van de provincie Overijssel heeft SallandWonen deelgenomen aan een proef om een soortenmanagement te maken voor haar woningbezit. SallandWonen is een plattelandscorporatie en  verhuurt  woningen  in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. 

In deze sessie wordt u meegenomen in de totstandkoming van  dit  Soortenmanagementplan. 

Wat komt daar allemaal bij kijken, wat zijn de dilemma’s en obstakels, is het ingewikkeld? Kostbaar? Wat levert het op? Hoe is het onderzoek verricht en hoe zijn deze gegevens omgezet naar een praktisch plan voor het aanbrengen van  natuurinclusieve voorzieningen.  Kortom, heel veel antwoorden op vragen en dilemma’s die er zijn rondom Soortenmanagementplannen. 

Landje van Niets: een buurtnatuurparel in Deventer

Landje van Niets is een jonge buurtnatuurparel in de Vijfhoek in Deventer, ontwikkeld door buurtbewoners samen met o.a. de gemeente. Het gebied bestaat nu onder meer uit houtwallen, bloemenstroken, natuurvriendelijke oevers en bloemrijk grasland. Het wordt licht begraasd door Maasduinen schapen en verder beheerd door bewoners. In de sessie blikken we terug op het proces dat heeft geleid heeft tot het huidige resultaat en bespreken we hoe we breder kunnen komen tot meer natuur in de buurt met betrokkenheid van buurtbewoners.

Bauke de Vries

Caro Niestijl


Gerhard Rekvelt


Wat gebeurt er als bewoners landschapsarchitecten worden?

Tijdens de sessie neemt Caro u mee in het natuurinclusieve project ‘de Verbinding’ van Heijmans. Tijdens dit participatietraject werden zowel de zittende omwonenden als nieuwe bewoners betrokken. Met hen werd er een prachtig natuurinclusieve binnen tuin ontworpen én gerealiseerd.

De ontwerpresultaten leverde een nominatie bij de Dutch Design Awards op. Het succes van dit project kwam doordat Servicewise de bewoners verregaande verantwoordingen gaf en hen als het ware eigenaar van het ontwerp van de binnentuin maakte. Gerhard vertelt wat dit eigenaarschap inhoudt en hoe hij er tijdens het ontwerpen van zijn workshops bewust op aanstuurt om dit gevoel van eigenaarschap te bewerkstelligen.

>> Participatie als drijfveer achter natuurinclusief bouwen

Tom Van Zaalen

Jeroen Woestenburg 

Marijn Sloot

Yusuf Metin Yar

Werksessie Klimaatadaptieve en biodiverse Stadscampus Saxion  

Voor ons afstuderen werken we aan een Praktische Groepsopdracht binnen het themavak Duurzame leefomgeving. Onze opdracht houdt in dat we werken aan het bevorderen van een klimaatadaptieve en biodiverse Stadscampus van Saxion Enschede. Hierbij werken we aan concrete opties die uitgevoerd kunnen worden. We zouden graag met experts willen praten over concrete toepassingen voor de thema’s biodiversiteit en klimaatadaptatie met betrekking tot vernieuwende ideeën en technische en financiële aspecten binnen het project. Samen (deskundigen en studenten) kunnen wij elkaar nieuwe perspectieven bieden over het onderwerp.

Peter Mol

Natuurlijk Gezond Deventer

Op weg naar gezonde, groene en natuurinclusieve buurten in Deventer; dat is de ambitie van het project Natuurlijk Gezond Deventer. Vanuit het provinciale programma Natuur & Welzijn werkt IVN samen met de GGD IJsselland en de gemeente Deventer aan de vergroening van buurten in de wijken Colmschate en Zandweerd. We delen de eerste ervaringen met de aanpak en de resultaten. En zijn geïnteresseerd in ervaringen in andere gemeenten. Wat werkt goed, wat zijn uitdagingen? Hoe zorgen we ervoor dat alle gemeenten in Overijssel natuurlijk gezond worden?