Jan Willem van de Groep

Jip Louwe Kooijmans

Jelle de Jong

Maurits Groen

Biobased bouwen, natuur inclusiever kun je het niet krijgen

De 10-voudige winst van biobased bouwen

Jan Willem van de Groep (opiniemaker, entrepreneur, beginmaker en #Gideon) komt praten over de opschalingskansen van biobased bouwen. Werkt op dit moment als aanjager van biobased bouwen voor het Ministerie van Landbouw.

Jan Willem is Gideon en dus lobbyist voor het klimaat. Volgens hem is er geen hoger belang dan het klimaatbelang en hebben alle partijen in de bouwsector zich daar naar te voegen. Dat betekent hele concrete doelen over wat we niet meer willen per 2030 (50% minder gebruik van fossiel intensieve materialen)

en een hele snelle transitie naar het gebruik van biogrondstoffen voor bouwmaterialen. Jan Willem zal vooral de 10-voudige winst van biobased bouwen duiden tijdens zijn presentatie welke condities daarvoor nodig zijn. Dat biobased bouwen onmiskenbaar is verbonden aan de uitdagingen van Natuurinclusief bouwen verdient nauwelijks uitleg.

Basiskwaliteit binnen de bebouwde kom 

Jip Louwe Kooijmans. “Van jongs af aan gefascineerd door vogels. Raakte geïnteresseerd in stadsvogels toen ik ontdekte dat de vogels in mijn eigen straat, in de binnenstad van Amsterdam, zich niet hielden aan wat in de boeken over deze soorten beschreven staat. Ik verdiepte me meer en meer in de vogels en de natuur buiten de traditionele natuurgebieden, uiteindelijk werd dat mijn werk.

Soorten zijn volgend aan het landschap. Overal waar wij, mensen, het landschap veranderen, bepalen wij welke soorten er kunnen voorkomen en welke er zullen verdwijnen. Traditionele natuurbescherming is vaak reactief; pas als een soort verdwijnt, wordt er actie ondernomen. Waarom zorgen we niet voor een Basiskwaliteit van het landschap?

Een landschap waarvan de kwaliteit zodanig is dat, met menselijk gebruik, alle algemene soorten ook algemeen blijven. Een stad waar iedereen wel zou willen wonen. Of je nu jong bent of oud, een huismus, een dwergvleermuis of een citroenvlinder.  Basiskwaliteit  heeft niet alleen voordelen voor de biodiversiteit maar ook voor onszelf.”

Werklandschappen van de Toekomst: groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen

Jelle de Jong komt van het Friese platteland en werkte voor Shell, Boer & Croon en Tempo-Team voor hij in 2009 de overstap naar IVN maakte. Onder zijn leiderschap maakte de organisatie een sterke groei door. Jelle verbindt ziel en zakelijkheid en is ervan overtuigd dat dat de grote uitdagingen van deze tijd alleen in samenwerking succesvol kunnen worden aan gegaan.

De mensheid heeft altijd moeten overleven in de natuur. De afgelopen paar honderd jaar hebben we de natuur aan ons ondergeschikt weten te maken. Nu betreden we een tijd waarin we een nieuwe balans zoeken tussen mens en natuur. Een tijd waarin we in een welvarende samenleving weer dagelijks in contact staan met de natuurlijke leefomgeving. Van de kinderopvang tot het verpleegtehuis.

En natuurlijk op het bedrijventerrein waar circa 30% van de beroepsbevolking een groot deel van hun tijd door brengt. Van de 100.000 hectare bedrijventerrein is slechts 1% ‘groen of blauw’. Onder leiding van IVN ontwikkelde een coalitie van ruim 40 partijen een programma om ‘groene, gezonde, klimaatbestendige bedrijventerreinen’ tot het nieuwe normaal te maken. In deze presentatie laat Jelle de Jong inspirerende bestaande voorbeelden zien en licht hij toe wat er nodig is om Nederlandse bedrijventerreinen te transformeren tot ‘Werklandschappen van de Toekomst’.

De urgentie van Natuurinclusief Bouwen

Dagvoorzitter Maurits Groen sluit Natuurlijk 2021 af met een ferm betoog over waarom we aan de slag moeten met Natuurinclusief Bouwen en wel nu.

Zijn verhaal gaat over het klimaat, de hel waarin we belanden als de aarde nog verder opwarmt. Over biodiversiteit en natuurinclusief bouwen, dat net zo normaal zou moeten zijn als ademen.

Groen verbaast zich vaak over hoe over de natuur wordt gedacht. “Alsof natuurwetten hetzelfde werken als parlementaire wetten. Alsof de natuur ons beloont of straft. Nee, de natuur heeft geen morele component, wel heeft de manier waarop we met de natuur omgaan consequenties.

Echter, de natuur reageert over honderdduizenden jaren en dat voelen we niet. De afspraak is dat we in 2050 klimaatneutraal zijn. Momenteel doen we alsof we daar in 2048 eens over gaan nadenken. Maar je zou al lang in de paniek moeten schieten, want dat doel halen vergt een enorme verbouwing van onze samenleving. Het is een opgave die we bijna niet waar kunnen maken, terwijl we doen alsof het makkelijk haalbaar is. Dat gevoel wil ik de mensen meegeven, maar tegelijkertijd wil ik zeggen dat het wél kan.”