Wat Vervoerregio Amsterdam leerde over laadinfrastructuur

Door Sanne van Breukelen, Vervoerregio Amsterdam


Voor de implementatie van de laadinfrastructuur in de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland trekt de Vervoerregio Amsterdam lering uit de gunning van de concessie Amstelland-Meerlanden. Projectleider Sanne van Breukelen vertelt je er graag meer over op de Zero Emissie Conferentie op 31 oktober.

Voor de gunning van de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland trekt de Vervoerregio een implementatieperiode van 1,5 jaar uit voor de nieuwe vervoerder in 2021. De bestekeisen worden op 1 november bekend gemaakt.


De verlengde implementatieperiode is een belangrijke les uit de gunning van de concessie Amstelland-Meerlanden (AML). Van de concessie AML heeft de Vervoerregio geleerd. Zoals dat we eerder om tafel moeten met stakeholders, omdat het stroomnetwerk mogelijk op plaatsen verzwaard moet worden en het ruimtelijk moet worden ingepast.


Met netbeheerder Liander en de tien betrokken wegbeheerder zijn nu alvast afspraken gemaakt. We gaan acht laadlocaties aanbieden waar de toekomstig vervoerder gebruik van kan maken, indien gewenst. Op die laadlocaties is de Vervoerregio al gestart met voorbereidingen.

Sanne van Breukelen.

Over onder meer deze lessons learned vertel ik je meer tijdens de Zero Emissie Conferentie op 31 oktober in Den Haag. In deze sessie bespreken we wat we geleerd hebben over de realisatie van laadinfrastructuur voor bussen op knooppunten. Samen willen we ook bespreken welke lessen daar voor de logistieke sector uit volgen.