Autobranche ziet toekomst in batterij-elektrische powertrains

Door Gerard Koning, RAI AutomotiveNL


De automotive-industrie is volop bezig met de ontwikkeling van elektrische verbrandingsmotoren en alternatieve aandrijflijnen, schrijft Gerard Koning, programmamanager Green Mobility bij RAI AutomotiveNL. Volgens hem leveren batterij-elektrische ontwikkelingen hieraan een enorme bijdrage.

De automotive-industrie staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van de vermindering van uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen (onder anderen NOx en fijnstof). Daarnaast moet de branche ook zekerstellen dat de energievoorziening uit verschillende delen van de wereld op groene wijze beschikbaar is (energy security).

Ontwikkelingen

In samenwerking met Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden zet RAI AutomotiveNL zich in om ontwikkelingen rondom verbrandingsmotoren en aandrijflijnen te ondersteunen met als doel een lagere CO2-uitstoot en om schadelijke emissies te verminderen. Vanuit die hoedanigheid informeren we het publiek op 31 oktober over de gang van zaken omtrent batterij-elektrische powertrains waarbij een aantal bekende en minder bekende voorbeelden uit de markt aan bod zullen komen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het Klimaatakkoord en de impact hiervan op de automotive-industrie. RAI AutomotiveNL onderschrijft het Klimaatakkoord zoals binnen het DKTI-programma met haar activiteiten. De in het Klimaatakkoord beschreven doelen voor duurzame mobiliteit zijn pittig. Het behalen van deze doelstellingen vereisen een andere manier van denken voor alle betrokkenen. RAI AutomotiveNL ondersteunt deze verandering van denkwijze middels het organiseren van workshops, seminars en het creƫren van samenwerkingsverbanden om een bijdrage te leveren voor de verduurzaming van de maatschappij en de industrie.

Gerard Konings, AutomotiveNL.

Als RAI AutomotiveNL vragen wij u samen met ons deel te nemen in discussies en samenwerking om invulling te geven over de wijze waarop de industrie de doelstellingen kan bereiken. Wordt u binnen uw organisatie geconfronteerd met vragen of onduidelijkheden? Dan nodigen wij u graag uit om na de presentatie op 31 oktober met ons in gesprek te gaan en wellicht kunnen we u helpen.

We hopen op een vruchtbare en inspiratievolle sessie waaruit nieuwe kansen en mogelijkheden kunnen ontstaan.