Hoe Gelderland innoveert met zero emissie

Door: Arnoud Crommelin, provincie Gelderland


De provincie Gelderland heeft een budget beschikbaar van 10 miljoen euro om innovaties rondom duurzaam ov te stimuleren. Over de uitdagingen en kansen gaat beleidsadviseur Arnoud Crommelin op 31 oktober met je in gesprek.

In Nederland streven we met elkaar naar betrouwbaar, betaalbaar en emissieloos busvervoer. Zo hebben we ons ook gecommitteerd aan het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus: in 2030 dienen alle bussen binnen Nederland rond te rijden zonder schadelijke uitstoot.


Hoe dan?

Binnen de nieuwe concessie IJssel-Vecht moet bijna de gehele busvloot elektrisch zijn. Daarnaast hebben we in Nederland oog voor innovaties, zoals pilots op het gebied van de Trolley 2.0 in Arnhem (die gedeeltelijk rijdt zonder bovenleiding) en op het gebied van waterstof. Nederland staat hier wereldwijd ook om bekend. De provincie Gelderland heeft momenteel een budget van 10 miljoen euro om innovaties te stimuleren. Ook in andere provincies zijn overigens budgetten beschikbaar gesteld om innovaties op duurzaam openbaar vervoer te stimuleren.

Arnoud Crommelin

Uitdagingen

Belangrijkste uitdaging is nu hoe alle provincies ervoor zorgen dat we niet ieder opnieuw het wiel gaan uitvinden en dat de bewezen innovaties ook opgeschaald gaan worden. Dit kunnen we alleen bereiken door samenwerking, vertrouwen, openheid van data en grote investeringen. In hoeverre is het haalbaar om samen te gaan werken aan een landelijk innovatiefonds, waar budgetten en kennis samenkomen? Hoe zorgen we ervoor dat we maximaal effect behalen uit de investeringen die er worden gedaan? Welke rol zien vervoerbedrijven en overheden voor zichzelf en welke verwachtingen hebben zij over de rol die de ander dient te spelen?


Doel van de sessie is om met elkaar in gesprek te gaan over de economische en maatschappelijke kansen die er liggen om samen grootschalige innovaties te stimuleren en zo sneller toe te kunnen werken naar emissievrij busvervoer.