De integrale zero emissiestrategie in Groningen en Drenthe

Door Sjouke van der Vlugt, gemeente Groningen


In Groningen en Drenthe wordt geïnvesteerd in schone voertuigen en de bijbehorende laadinfrastructuur, vertelt Sjouke van der Vlugt, beleidsmedewerker Stadsontwikkeling bij de gemeente Groningen. Daarbij trekt de gemeente op met OV-Bureau Groningen Drenthe.

In deze provincies krijgt de waterstofeconomie een enorme impuls. Zo rijden er steeds meer vuilniswagens en bussen op waterstof. De benodigde waterstoftankstations voor de bussen kunnen ook gebruikt worden voor personenauto’s en vrachtwagens.


Strijd om de ruimte

In de druk bezochte en intensief gebruikte binnenstad van Groningen strijden voetgangers, fietsers, geparkeerde fietsen, terrassen, reclameborden, evenementen, bussen en bevoorradingsverkeer met elkaar om de schaarse ruimte. Dit leidt steeds vaker tot congestie en verkeersonveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Bussen om de binnenstad heen leiden en slim ruimtegebruik in de stad, zoals het toestaan van laden en lossen op de busbaan, bieden verlichting.

Slim combineren

Maar hoe voorkomen we dat vrachtwagens de bushaltes en de doorgang blokkeren op de steeds drukker wordende busroutes? In de regio zien we voorzieningen verdwijnen, waardoor de leefbaarheid van bepaalde doelgroepen onder druk komt te staan. Tegelijkertijd zien we kansen ontstaan voor nieuwe concepten, zoals de mobiliteitshubs in Groningen en Drenthe waar meerdere voorzieningen aan elkaar worden gekoppeld. Zo kan je straks je pakketje uit de kluis halen tijdens de reis van je werk naar huis.


Integrale aanpak

Een integrale visie op mobiliteit van personen en de bereikbaarheid van goederen en diensten is van groot belang voor de leefbaarheid in stad en regio. Hoe kunnen we de verduurzaming van het openbaar vervoer en de stadslogistiek gezamenlijk oppakken? We delen graag onze ideeën op 31 oktober tijdens de Zero Emissie Conferentie en gaan hierover graag met je in gesprek.

Sjouke van der Vlugt.