Hoe netbeheerders inspelen op de marktdynamiek

Door: Tristan Wanders, Stedin

Foto: Concept Design voor Hart van Zuid Rotterdam


Bij het realiseren van buslaadinfrastructuur speelt de netbeheerder een cruciale rol. Zeker waar meerdere concessies samenkomen is dit een uitdaging, vertelt accountmanager Tristan Wanders van netbeheerder Stedin. Zoals op het Zuidplein in Rotterdam, waar hij je op 31 oktober meer over vertelt.

De transitie naar elektrisch rijden is bij lijnbussen in volle gang. Daardoor lopen bij netbeheerders op dit moment meerdere aanvragen en zijn tevens al meerdere aansluitingen ten behoeve van buslaadinfrastructuur gerealiseerd. Dankzij deze projecten zijn de markt en haar dynamiek beter bekend geworden bij de netbeheerder, waardoor effectief ingespeeld kan worden op de marktbehoefte.


Risico’s

Maar binnen deze marktdynamiek kleven ook risico’s aan de grote impact die dit op de netbeheerder kan hebben. Dit risico zit met name in het tijdsstip van het betrekken van de netbeheerder. Het PWC rapport van 2018 heeft dit op Tweede Kamerniveau onder de aandacht gebracht. Echter wordt hier op dit moment nog niet naar gehandeld en wordt het mitigeren van het risico aan de markt overgelaten. Dit komt voornamelijk terug bij eigenaarschap nemen voor de projecten.

Oplossingsrichtingen

In mijn presentatie op 31 oktober tijdens de Zero Emissie Conferentie wil ik één toekomstige casus onder de aandacht brengen waar dit probleem speelt. Dat is het Zuidplein te Rotterdam. Hier komen meerdere busconcessies samen, waardoor er een verscheidenheid aan laadinfra kan gaan ontstaan die in de loop van meerdere jaren wordt aangelegd.


In deze presentatie zal ik, na het schetsen van bovenstaande situatie, aandacht besteden aan de uitdagingen die hierdoor ontstaan en wat de gevolgen hiervan zijn. Uitdagingen voor de netbeheerder, maar ook voor de concessieverlener en de gemeente. Vervolgens zal ik enkele oplossingsrichtingen bespreken die ik graag in de discussie met het publiek wil toetsen. De dag is geslaagd als er een levendige discussie ontstaat met betrekking tot het eigenaarschap van dit soort projecten. Ten slotte zou het erg fijn zijn als er ook nog nieuwe inzichten ontstaan.