Hoeveel heb je nodig, in plaats van hoeveel kan je opslaan


In de ambitie naar duurzamer openbaar vervoer, focust Volvo vooral op de energie die nodig is om haar bussen te laten rijden. Nieuw is dat het bedrijf zich hieraan committeert gedurende de gehele looptijd van het contract.

Er zijn maar weinig mensen die bij de pomp de tank vullen met precies de hoeveelheid benzine of diesel die nodig is voor de rit van die dag. De meeste automobilisten rijden met een volle tank weg en gaan pas weer tanken als ‘ie bijna weer leeg is. Volvo pakt het anders aan met haar elektrische busvloot. Efficiënter en duurzamer, zo is de gedachte.

Volvo biedt haar klanten een gegarandeerde bruikbare energie op maat gemaakt voor de inzet, voor de gehele contractperiode. Dat verlengt de levensduur van de vloot én heeft minder impact op het milieu. Het idee: het juiste accupakket kiezen met de capaciteit die nodig is. Laden zo veel als nodig is, met een accupakket dat daarop is afgestemd, in plaats van een grote accu maar half op te laden. Hoeveel energieje nu precies nodig hebt, wordt bepaald aan de hand van een uitgebreide analyse, vertelt Marie Carlsson, Director Citymobility Business Development bij Volvo.

“De vraag waar het om draait is hoeveel energie je nodig hebt, niet om hoeveel je kunt opslaan. Hoeveel je nodig hebt hangt af van een heel aantal parameters. Hoe lang is de route, wat is het klimaat op een locatie, wat is het gewenste binnenklimaat in een bus, wordt de bus opgeladen bij een depot of onderweg en hoeveel bussen rijden er eigenlijk.” De analyse wordt samen met de klant uitgevoerd.

Een betrouwbare busdienst heeft maar weinig te maken met het verhogen van de batterijcapaciteit, wat duur en grondstofintensief is, vinden ze bij Volvo. Uptime is van het grootste belang bij OV-bedrijven, daarom is het zowel vanuit een kostenoogpunt als vanuit duurzaamheid beter om de energieopslag te optimaliseren. De belangrijkste zaken voor de Total Cost of Ownership van een elektrische bus zijn immers bereik, verbruik en dus niet teveel batterijcapaciteit.

De analyse om tot de juiste gegarandeerde bruikbare energie te komen past in de ambitie van Volvo Bus om circulaire, duurzame systemen te realiseren voor elektrisch openbaar vervoer. Zo voert het bedrijf al jaren levenscyclusanalyses uit voor de bussen: “Ze hebben betrekking op de impact op het milieu, het gebruik van materialen en hulpbronnen, van grondstoffen tot hergebruik en recycling. Onze inzet voor bruikbare energie is een essentieel ingrediënt. In feite wordt de dagelijkse operatie van onze klanten onderdeel van ons duurzaamheidswerk op lange termijn, wanneer we samen de opslag van energie die nodig is voor de operaties definiëren en optimaliseren. Bij Volvo Bus zorgen we ervoor dat dit blijft werken – gedurende de hele operationele contractperiode. Dat is de essentie van onze inzet voor bruikbare energie”