Biind Update

Weten waar wij als Biind Team mee bezig zijn? Je leest het hier!

image

Enthousiasme en realiteit vinden elkaar in de DuurzaamheidsDebatten

Natuurlijk, we maken stappen. De politiek beweegt, bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid, burgers maken bewustere keuzes. Maar we moeten ook. Gaan we hard genoeg? Voelen we de urgentie? En wat moeten we met al die, vaak best logisch klinkende, praktische bezwaren? Vragen die aan bod komen in de DuurzaamheidsDebatten die Acquire Publishing de komende periode organiseert. Goede gesprekken, tijd en ruimte voor diepgang, experts aan tafel en een kritisch meedenkend publiek in de (digitale) zaal. Presentatie is in handen van Lieke en Harrie Kiekebosch, de vaste presentatoren van de talkshow Kiek An, waarin ze vooral goede dialogen voeren over thema's die meer dan vluchtige aandacht verdienen.

  • Op 11 november vindt het eerste DuurzaamheidsDebat plaats. Aan tafel schuiven aan:
  • Tine Hens, journaliste en auteur van ‘Het is allemaal de schuld van de Chinezen, en andere dooddoeners over het klimaat’. In dit even speelse als ernstige boek klopt ze, vertrekkend van tien dooddoeners over het klimaat, aan bij allerhande klimaatwetenschappers. Vervolgens onderscheidt ze ontkenners, twijfelaars, vertragers, haters, sussers en relativisten.
  • Marjan Minnesma, directeur van Urgenda en actief onder het motto: ‘We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en anderen meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme."
  • Maarten van Dongen, als bewoner van een Aarden Huis ervaringsdeskundige en in zijn dagelijks werk projectleider Circulaire Economie bij Natuur en Milieu Overijssel en bij WaardeRing.

Online bijwonen? Schrijf je hier in.

image

Duurzame & Gezonde Scholen Congres

“Niets doen is geen optie.” Met die woorden omschrijft Marco van Zandwijk van Ruimte-OK de huidige opgave voor onderwijshuisvesting. Veel scholen in Nederland staan er slecht voor op vlak van energie en door de coronapandemie werd pijnlijk duidelijk dat de ventilatie vaak niet op orde is. Daardoor zaten talloze leerlingen in februari met winterjas en al in de klas, want de ramen moesten open om het virus te weren. Dit kan zo niet langer, werd gehoord in de media. We moeten op zoek naar het antwoord voor deze prangende opgave. Daarom organiseren Stedebouw & Architectuur, Platform31, Eindhoven University of Technology (TU/e), Kenniscentrum Ruimte-OK, Duurzaam Gebouwd en Platform BuitenSpelen, in samenwerking met hoofdsponsor Saint-Gobain, het Duurzame & Gezonde Scholen Congres op 10 november 2021.

Meer informatie

image

Loop!

"Het boek Loop! staat vol met innovatieve vergezichten, stedenbouwkundige praktijkvoorbeelden en concrete uitvoeringstips voor het inrichten van een loopvriendelijke stedelijke omgeving".

Het is HET boek voor iedereen die zich vakmatig bezighoudt met de inrichting van steden en dorpen en graag wil weten hoe we deze loopvriendelijker kunnen maken.

image

Congres Natuurlijk 2021 - MIJN TWEEDE NATUUR – 18 november 2021

Mensen maken het verschil. Ook voor natuurinclusief bouwen geldt dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. De hele keten moet kloppen. Natuurinclusief bouwen moet onderschreven worden door bestuurders, in directiekamers van projectontwikkelaars en aannemers, in (omgevings)visies en beleidsplannen, moet top of mind zijn bij (landschaps)architecten en stedenbouwers en uiteindelijk in goede handen komen bij aannemers, bewoners en beheerders.

Dit is het streven van de derde editie van het Congres Natuurlijk. In voorgaande jaren behandelden we samen waarom natuurinclusief bouwen cruciaal is voor de stedelijke opgaves en vooral ook hoe natuur verweven kan worden met stad en leefomgeving. Dit jaar gaan we opnieuw een stap verder.

Natuurinclusief bouwen moet geborgd worden in richtlijnen en het Bouwbesluit. Er moet voldoende kennis zijn bij tal van doelgroepen met heel verschillende achtergronden over de implementatie van natuur in visie, beleid, ontwerp, realisatie en beheer. Tot het zo ver is, verdienen de aanjagers en koplopers een extra podium. In Overijssel én in Nederland. Daarom bieden wij (als integraal onderdeel van het voor- en na programma) het podium aan visionairs, baanbrekers, praktijkhelden, kennisdragers en innovators.

Vul de nulmeting in!

In aanloop naar het congres zijn we benieuwd naar de stand van zaken rond natuurinclusief bouwen in Nederland. We zouden het daarom erg op prijs stellen als je de nulmeting in zou willen vullen. Het kost je slechts een paar minuten en je doet ons er een groot plezier mee!

Meer informatie over Natuurlijk 2021