Biind Update

Weten waar wij als Biind Team mee bezig zijn? Je leest het hier!

Op 15 december vindt de derde editie van het Hub congres plaats, op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We trekken samen op met het seminar Master City Developer en de Zero Emissie Conferentie.

ZE Conferentie

In de ochtend vindt de ZE Conferentie plaats. In bussenland staat 2025 met rode pen omcirkeld: dan moeten alle nieuwe bussen ‘zero emissie aan de uitlaat’ rijden. Maar wat zijn de risico’s en de kansen, nu nieuwe ontwikkelingen zich voordoen? Hoor het tijdens de Zero Emissie Conferentie op 15 december, onder leiding van dagvoorzitter Marc Maartens.

Nationaal Hub Congres

Het Nationaal Hub Congres 2022 is dé plek waar bestuurders, beleidsmakers, projectleiders, innovatoren, adviseurs vanuit de domeinen (stads)logistiek, energie en mobiliteit elkaar ontmoeten, informeren en inspireren. Markt, onderwijs en overheid vinden de verbinding.

Seminar MCD

Dit seminar is interessant voor een ieder die zich buigt over inbreiding, binnenstedelijke ontwikkelingen, herontwikkeling van terreinen en gebouwen, het opnieuw inrichten van straten, pleinen en steden. Kortom: projectontwikkelaars, gebiedsontwikkelaars, vastgoedmensen, parkeerexploitanten, stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperts, verkeerskundigen en parkeerprofessionals zijn aanwezig bij dit seminar.

Houd hubcongres.nl in de gaten voor het programma en deelnamemogelijkheden

Nationaal Voetgangerscongres

Het Nationaal Voetgangerscongres is het enige vakevenement waar lopen in alle facetten centraal staat. Het Nationaal Voetgangerscongres stelt zich ten doel vakprofessionals met elkaar te verbinden. Samen kijken naar, praten over en werken aan integrale oplossingen die gezondheid, mobiliteit, leefbaarheid en verblijfskwaliteiten combineren. Kortom, die leiden tot vitale steden en dorpen.

Je ontmoet collega’s uit je eigen vakgebied, legt verbinding met professionals uit andere domeinen en wisselt kennis, visies en visitekaartjes uit. En gaat geïnspireerd én met concrete tips en actiepunten huiswaarts. Doe je ook mee? Dan zetten we samen een stap vooruit!

Wegens succes herhaald!

Op 15 november 2022 kun je samen met andere vakprofessionals een middag op de UvA de masterclass Anders Denken volgen. Live, in de schoolbanken, geven professor Marco te Brömmelstroet en Thalia Verkade van de Correspondent deze masterclass als aanvulling op hun boek ‘Het recht van de snelste’. In dit boek ontdekten te Brömmelstroet en Verkade dat de logica van het (auto)verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen én dat het denken over het mobiliteitssysteem is vastgeroest. ‘Het is een hardnekkige knoop van schijnbaar onbetwistbare richtlijnen, normen en regels’. Daarmee schetst te Brömmelstroet tegelijkertijd ‘de frustratie’ waar vakprofessionals tegenaan kunnen lopen bij een reflectie op hun handelen. Kom naar de masterclass en herijk je uitgangspunten, leer opnieuw  te denken over richtlijnen, normen en regels en maak maatschappelijke impact.

Nationaal Verkeerskundecongres

Kom ook verbinden, praten, discussiëren en elkaar ontmoeten tijdens hét congres voor en door verkeerskundigen en mobiliteitsprofessionals! Volg een boeiend programma vol nieuwe inzichten, bezoek sessies gebaseerd op papers geschreven door jouw vakgenoten. We ontmoeten je graag op 2 en 3 november tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres!

De toekomst van mobiliteit Gastheer provincie Groningen kijkt vooruit, naar de toekomst van onze mobiliteit. Onze mobiliteit is altijd in beweging. De keuzes die we vandaag maken, bepalen hoe onze steden, dorpen, onze snelwegen, onze reisbewegingen en ons dagelijks leven eruit zal zien. Kijk je mee naar een hoopvolle toekomst?

NIEUW: Succesvolle participatie

Plannen voor de fysieke leefomgeving waar echt iedereen blij van wordt

Met de nieuwe Omgevingswet in het vizier zijn gemeenten en projectontwikkelaars al volop bezig om goede stappen te nemen op participatiegebied. Echter, hoe zet je participatie in voor optimaal draagvlak? Het boek Succesvolle Participatie van auteur Caro Niestijl geeft daar antwoord op. Het boek biedt enerzijds praktisch overzicht en structuur in het proces en anderzijds waardevolle wetenschappelijke inzichten.

Het boek ‘Succesvolle participatie’ geeft handen en voeten aan participatie op basis van menselijke betrokkenheid. Niet als wettelijk opgelegde verplichting. Het gaat over het inrichten van omgevingsprocessen met complexe stakeholderproblematiek waarbij iedereen tevreden wordt. Langs de metafoor van een Kersenboom legt Niestijl uit dat een goed participatie proces vier interventieniveaus heeft; namelijk die van de systeemwereld, het fysieke plan, de interactie en de belevingswereld van de stakeholders en hoe je die met elkaar vervlecht.

Grote Vragen Show op Vakbeurs Mobiliteit

Tijdens de Vakbeurs Mobiliteit en Openbare Ruimte vindt de Grote Vragenshow plaats op de stand van Acquire (2.3.13). Talkshowhost Rogier Elshout behandelt samen met een aantal experts drie grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Vanuit zijn ervaring, persoonlijkheid en kennis van het vakgebied is hij bij uitstek geschikt om de onderste steen boven te krijgen. We behandelen de volgende drie vragen:

  • Kan progressief mobiliteitsbeleid helpen de hitte in de stad te verminderen?
  • Hoe kan lopen bijdragen aan een gezonde stad?
  • Hoe slim zijn we over 10 jaar?

Kom op 5 en/of 6 oktober langs bij onze stand en luister/doe mee met de Grote Vragenshow.