Biind | Augustus 2022

Inhoudsopgave, voorwoord

Sigaretten in een glaasje op tafel bij een verjaardag. Muziek luisteren op een walkman. Op vakantie in de rij bij een telefooncel om naar huis te bellen. Allemaal van die dingen die vroeger volkomen normaal waren, maar inmiddels hopeloos achterhaald. Dat geldt ook steeds meer voor sectoraal te werk gaan in de fysieke leefomgeving. Gebiedsgericht werken is het nieuwe normaal.

Bij de (her)ontwikkeling van een gebied wordt steeds vaker gekeken naar de onderlinge samenhang van opgaven en wensen. Welke problemen spelen er in een wijk? Wat zijn de ambities van een gemeente? Wat voor soort buurt wil je creëren? Welke mensen gaan er wonen, werken en verblijven? Dit soort vragen heeft invloed op alle facetten van de fysieke leefomgeving.

Gelukkig is een integrale en gebiedsgerichte aanpak steeds meer de standaard. En wanneer de Omgevingswet is ingevoerd wordt dit nog eens extra gestimuleerd. Tegelijkertijd is integraal werken makkelijker gezegd dan gedaan. Het kan best lastig zijn om je werkwijze aan te passen. Bovendien zijn budgetten vaak nog wel sectoraal verdeeld. Aanpassen dus. Zodat het ‘oude werken’ over een tijdje net zo gek is als die sigaretten in een glaasje op de salontafel.

In deze editie van Biind Magazine een paar voorbeelden van hoe integrale gebiedsontwikkeling er in de praktijk uit kan zien. Doe er je voordeel mee!

Veel leesplezier!

Manon van Ketwich

Hoofdredacteur Biind

manon@biind.nl

Parkeren als aanjager van duurzame gebiedsontwikkeling

Gemiddeld gezien wordt ongeveer de helft van de buitenruimte in Nederland ingenomen door verkeer en vervoer. Nu ruimte steeds schaarser wordt, lijkt daar dan ook veel winst te behalen. Reden om het parkeervraagstuk integraal aan te pakken, als onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling, vinden het CROW, SHPV, GNMI en Vexpan.

Grootschalige verbouwing van Nederland vraagt digitaliseringsstrategie van de overheid

Digitalisering biedt grote kansen in de complexe ruimtelijke puzzel die Nederland de komende jaren moet leggen: klimaat, energietransitie, stikstof, woningbouw en – niet te vergeten – leefbaarheid vragen allemaal om ruimte en investering.

Projectenkaart geeft boost aan integraal werken

Integraal werken begint met van elkaar weten wat je aan het doen bent en wanneer. De projectenkaart van Esri Nederland maakt dit inzichtelijk.

De tekening van Bruno Bruins

Een pleidooi voor integraal werken

Lezen, luisteren, kijken