Biind | Juni 2022

Inhoudsopgave, voorwoord

Het thema van deze editie van Biind Magazine is Duurzame en Circulaire Leefomgeving. Begrippen die lege hulzen worden als je er niet op de juiste manier invulling aan geeft. Tegelijkertijd zijn het containerbegrippen. Wat verstaan we precies onder duurzaam? Dat het lang meegaat? Of dat het onder de juiste omstandigheden wordt geproduceerd? Dat er geen fossiele grondstoffen in zitten?

Dezelfde vragen kunnen we stellen voor circulair. Dat circulair inkopen nog steeds niet standaard is, komt omdat er geen eenduidigheid is over wat dat precies betekent. Elke aanbestedende partij mag het min of meer zelf invullen wat ze onder het kopje circulair verstaan. Bovendien moet de inschrijvende partij zelf maar uitzoeken hoe ze precies aantonen dat hun product echt circulair is.

Komt nog bij dat de prijs helaas nog heel vaak leidend bij alles wat we doen. Logisch, alles wordt duurder. Mensen met een kleine portemonnee kiezen soms eerder voor een doos met 20 frikandellen van nog geen 3 euro, dan voor 1 biologische bloemkool van €2,49. Laat staan dat ze het zich kunnen veroorloven om een elektrische auto aan te schaffen of zonnepanelen op hun dak te leggen. Hetzelfde gaat op voor die ambtenaar bij een gemeente.

En dat terwijl we allemaal wel weten wat de beste keuze is. Kosten voor de lange termijn worden echter niet doorberekend in de prijs van een product of dienst. Dat het niet zo duurzame beton of die niet zo circulaire bankjes indirect bijdragen aan de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien, is niet terug te zien in de prijs. Net zoals dat de keuze voor ongezonde frikandellen niet terug te zien is op je doktersrekening.

Wat mij betreft mag het wel wat strenger. Maak circulair en duurzaam inkopen, werken, ontwerpen, beheren en onderhouden verplicht. Beschrijf aan welke criteria dat moet voldoen. En kijk dan wie dat het beste kan.

We hopen met deze editie van Biind Magazine wat inspiratie te bieden. Want zolang het niet verplicht is, zul je zelf aan de slag moeten. Hier lees je hoe je dat kunt aanpakken.

Manon van Ketwich

Hoofdredacteur Biind

manon@biind.nl

Blauwdruk duurzame woonwijk

Duurzaam en circulair bouwen. We weten dat het nodig is. Bij de bouw van nieuwe wijken worden echter nog vaak kansen gemist. Met de Blauwdruk Duurzame Woonwijk geeft Circulair West initiatiefnemers een steuntje in de rug.

Almere aanjager circulaire economie

Al jaren profileert gemeente Almere zich als koploper op het gebied van de circulaire leefomgeving. Rutger Ekhart vertelt meer over de circulaire ambities van de gemeente en toont meteen een aantal de verschillende circulaire toepassingen in de openbare ruimte.

Circulair inkopen: vraag en aanbod sluiten slecht op elkaar aan

Voor een circulaire inrichting van de fysieke leefomgeving is meer dan voldoende op de markt. Vraag en aanbod sluiten alleen nog slecht op elkaar aan en dat staat een echte omslag in de weg, vindt Michiel Meurs van ontwerpbureau FromAtoB Public Design

ROC Tilburg wint SMARTCirculair met een groen hart voor Tilburg

Nieuwe bouwstenen helpen gemeenten bij aanpak voor circulaire economie

De tekening van Bruno Bruins

Studie toont aan: elektrische bus beter voor gezondheid bewoners