Een van de maatregelen die gemeenten nemen in de ambitie naar leefbaardere steden is het verminderen van auto’s op straat. Enerzijds door mensen te verleiden de stap te maken van autobezit naar autodelen. Maar ook door parkeren op straat te verminderen. Op die manier ontstaat er meer ruimte op straat voor groen, spelen en ontmoeten. EasyPark, dat onlangs de app Parkmobile overnam, wil hier de komende jaren een wezenlijke bijdrage aan leveren.