Biind | Mei 2022

Inhoudsopgave, voorwoord

Ga in gesprek!

De gezonde leefomgeving. We hebben er allemaal wel een beeld bij. Groen, beweegvriendelijk, niet te veel lawaai, geen hittestress en geen wateroverlast. Van die dingen die je met een goede planning en de juiste inrichting voor elkaar kunt krijgen. Dat dat nog lastig zat is, zien we elke dag in onze eigen omgeving. Bovendien hebben we met allerlei uitdagingen te maken die het ons moeilijker maken om de leefomgeving gezond te houden. Er moeten meer huizen komen, we willen meer mobiliteit, meer groen, minder hittestress en minder wateroverlast.

Dit onderwerp is dus bij uitstek iets waar we met samenwerking meer bereiken. Architecten, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, landschapsarchitecten, sociale wijkteams, sportdeskundigen, ecologen, toegankelijkheidsdeskundigen. Allemaal hebben ze hun eigen belangen die meewegen als we het hebben over een gezonde leefomgeving. En dan vergeet ik er ongetwijfeld nog een paar.

Ja, het is lastig om op voorhand alles mee te nemen. Het kost tijd om de juiste stakeholders aan tafel te krijgen. Het vergt meer denkwerk, meer afstemming en misschien zelfs wel meer geld. Maar als je het plat slaat: waarom zou je het niet doen? Hoe kan je nou tegen een gezonde leefomgeving zijn? Voor onszelf, maar belangrijker nog, voor de generaties die na ons komen.

Dus ga in gesprek met elkaar. Niet alleen met je directe collega, maar ook die van een andere afdeling of een andere organisatie. Bijvoorbeeld op het Verbindingsfestival op 7 juli in Zwolle. Daar krijg je alle gelegenheid om nieuwe contacten te leggen, op een relaxte manier in een fijne, groene omgeving. Kijk op verbindingsfestival.nl en scoor je ticket met korting!

Overigens is alles, en dus ook bovenstaande, relatief. Want een gezonde leefomgeving is in eerste instantie een veilige leefomgeving. Eentje waarin je je vrij kunt bewegen, zonder angst. Helaas hebben we de afgelopen tijd kunnen zien dat dat lang niet iedereen gegeven is.

Veel leesplezier!

Manon van Ketwich

Hoofdredacteur Biind

manon@biind.nl

De invloed van geluid, niet te onderschatten 

Bij het (her)inrichting van een gebied wordt altijd een ontwerp gemaakt van hoe het eruit komt te zien. Bankje hier, lichtmast daar en deze verharding voor de looppaden. Hoe een plek klinkt wordt meestal niet meegenomen. En dat terwijl geluid van niet te onderschatten invloed is op de beleving van de fysieke leefomgeving, weet hoogleraar auditieve cultuur Marcel Cobussen van de Universiteit Leiden. 

De wetenschap achter de

gezonde leefomgeving 

Welke invloed heeft de fysieke leefomgeving op je gezondheid? Een flinke strandwandeling kan je hoofd leegmaken, een rondje rennen door het bos net zo. Althans, dat denken we. Psychologie van de koude grond of wetenschappelijk bewezen? We vroegen het aan onderzoeker Jolanda Maas. 

Parken zijn onmisbaar voor de

gezondheid (én kunnen vaak beter) 

Voor een gezonde leefomgeving zijn parken onmisbaar; hier kunnen mensen in de frisse lucht sporten, recreëren, spelen, een luchtje scheppen en elkaar ontmoeten. Door corona kwam er meer waardering voor het belang van groen in onze leefomgeving. Toch zijn veel parken, zeker in naoorlogse wijken, vaak onderbenut. Kunnen we deze beter inrichten, zodat meer (verschillende) mensen er ‘hun ding’ kunnen doen en ze écht bijdragen aan een gezonde leefomgeving?  

De tekening van Bruno Bruins

Alles over het Verbindingsfestival

Doorstroming voor een gezonde leefomgeving 

Groen spelen is gezonde toekomst! 

Lezen, luisteren, kijken