- advertentie -

Benut de groene baten van bomen met i-Tree

Bomen zijn waardevol en onmisbaar. Ze zijn bepalend voor ons straatbeeld en zijn belangrijk voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast vervullen bomen een belangrijke rol bij de gevolgen die ontstaan door klimaatveranderingen, zoals wateroverlast en hittestress. Voor boombeheerders is het vaak moeilijk in te schatten wat de exacte waarde is van individuele bomen of het gehele bomenbestand. Door gebruik te maken van i-Tree is dat verleden tijd en is voor elke boom te bepalen wat de baten zijn, nu en in de toekomst!


Wat is i-Tree?

Het softwareprogramma i-Tree berekent de opbrengsten van uw bomen. De resultaten uit i-Tree geven een kapstok om met beleid, beheer en ontwerp gericht te sturen op de groene baten van bomen. Met i-Tree kan er bijvoorbeeld worden berekend hoeveel regenwater een boom opvangt en de mate waarin een boom de luchtkwaliteit verbetert.

Optimaliseer uw boombeheer met i-Tree

Door de resultaten uit i-Tree heb je een exact beeld van de groene baten van uw bomen. Met deze gegevens kun je jouw boomverzorging en –onderhoud en daarmee jouw beheer optimaliseren. Ook kan worden berekend wat de impact is van het wegvallen van bomen door bepaalde boomziekten en -aantastingen.


Bomen staan vaak onder druk tijdens bouwprojecten. Met i-Tree kun je passende antwoorden geven op vragen die bij veel bouwprojecten naar voren komen zoals:

• Moeten de bomen wordt verplant naar een plaats waar ze beter tot hun recht komen?

• Moeten we hiervoor in de plaats nieuwe bomen planten en welke zijn het meest geschikt?

• Laten we de huidige bomen staan en gaan we voor groeiplaatsverbetering?

Laat je adviseren door de bomenspecialist

Als één van de initiatiefnemers van i-Tree in Nederland kan BTL Bomendienst je helpen jouw boombeheer te optimaliseren. Wij hebben de kennis in huis om met i-Tree een onderbouwd advies te geven voor elke specifieke situatie.


Foto boven: De baten van behoud. Door het verplanten behoudt deze iep zijn waarde.