Persoonlijke vaardigheden

Aan de slag met 21st century skills

Door Ysbrand Visser en Reinoud Schaatsbergen


In deze rubriek vind je in elke editie van het Biind Magazine tips, visies en/of ervaringen over het werkveld, benodigde competenties en praktijkvoorbeelden. In deze editie: 21st century skills.

Het digitale tijdperk is aangebroken. Of je nu beleid maakt, communicatieplannen schrijft, ruimtes ontwerpt of werkt in de bouw, ieders vakgebied gaat aanzienlijk veranderen door digitalisering. Toch zijn het uiteindelijk gewoon mensen die aan de knoppen moeten draaien. Data interpreteren of duiding geven, bijvoorbeeld door met data te achterhalen hoe hittestress of een verkeersinfarct wordt veroorzaakt, is hoe dan ook mensenwerk.


Ondertussen wordt er van medewerkers, zeker op de lange termijn, verlangd dat ze over veel nieuwe competenties beschikken. Niet alleen op basis van datagebruik, maar ook door de ontschotting. Hoe werk je samen met andere disciplines? Hoe denk je out-of-the-box? In het Ebook Human Capital legden onze collega’s van Duurzaam Gebouwd hun oren te luister bij de onderwijswereld.


Andere benadering

Karin Hof, opleidingsmanager Bouw & Infra (Deltion College, Zwolle), illustreert de ontwikkeling aan de hand van de bouw: “Beroepen worden steeds minder traditioneel en dan wordt samenwerken met de bedrijfskolom belangrijk. Dit vraagt om een andere benadering van het vak en om een andere benadering van de kennis die aangereikt wordt in het onderwijs.”


“Het bedrijfsleven wordt steeds belangrijker bij het vormgeven van het onderwijs, met name voor het borgen van kennis over innovaties, duurzaamheid en specifieke ontwikkelingen in de regio. Wij zien echter ook dat de grenzen tussen opleidingen vervagen. Studenten volgen vanuit verschillende disciplines gezamenlijk onderwijs en vormen zich zo.”

Toekomst van het onderwijs

“De toekomst van ons onderwijs,” aldus Hof, “vereist onder meer een hybride leeromgeving met en bij bedrijven. We richten ons daarom dus niet alleen op kennis, maar ook op de benodigde vaardigheden van de studenten, want we blijven vooralsnog de handjes in de praktijk nodig hebben. Wij leiden studenten op tot ondernemende en wendbare startende beroepsbeoefenaren. De competenties die het meest gaan veranderen, noemen wij de 21st century skills. Deze hebben wij ook benoemd.”

- creativiteit

- kritisch denken

- probleem-oplosvaardigheden

- communiceren

- samenwerken

- digitale geletterdheid

- sociale en culturele vaardigheden

- zelfregulering

- ondernemend gedrag


“Wij zorgen ervoor dat studenten zich ook verder kunnen ontwikkelen en bieden op maat gemaakte opleidingen voor bijscholing van werknemers in het werkveld. Verder zorgen we voor een goede aansluiting op het hbo. Dit alles heeft wel gevolgen voor het lesprogramma. De ontwikkelingen gaan snel. We hebben het bedrijfsleven nodig om docenten en studenten in deze ontwikkeling mee te nemen.”

We hebben elkaar nodig

Tot slot adviseert Rolf Koops, directeur van Stichting BuildinG, in het Ebook Human Capital dat organisaties en bedrijven niet alleen aan de techniekkant nieuwe dingen gaan doen. “Zorg ook voor een ontwikkelprogramma binnen een bedrijf, waarbij je heel bewust teams maakt om oud en jong en mensen met traditionele én nieuwe competenties gezamenlijk laat optrekken. Als dat een tijdje loopt, zal je zien dat ze elkaar heel hard nodig hebben. De traditionele competenties zijn ook ontzettend belangrijk voor jonge mensen en omgekeerd. Ervaren vakkrachten kunnen heel veel leren en hun werk ook leuker maken dankzij de nieuwe generaties.”


Dit is een verkorte versie van het artikel ‘Gouden Tijdperk’ voor de bouw uit het Ebook Human Capital. Het volledige Ebook is hier te downloaden.


Zelf aan de slag met digitalisatie in jouw organisatie? Laat je adviseren door consultant Paul Bessems in de april-editie van Biind Magazine.