ColumnDinand Ekkel, lector Groene en Vitale Stad bij Aeres Hogeschool

Burgerparticipatie in het groene domein; hoe doe je dat?

‘Het inzetten van speltechnieken voor participatie in het publieke domein wordt nog amper toegepast, en dat terwijl Nederland een grote speler is in de game-wereld’

Burgerparticipatie komt steeds meer in zwang. Ik bedoel hierbij niet de vrijwilligers bij een sportvereniging, of het organiseren van een schoonmaakactie om de omgeving leefbaar te houden of om gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen. Nee, ik doel op het proces om inwoners de mogelijkheid te bieden om de publieke besluitvorming te beïnvloeden, om hun stem te laten horen. Daar waar bekend is dat mensen zich steeds meer betrokken voelen bij hun directe leefomgeving, liggen hier ook volop kansen om mensen bij ingrepen in die leefomgeving te betrekken.


Over een andere boeg

In mijn werk richt ik mij op de groene leefomgeving in de stad. Die groene ruimte in de stad (lanen, parken) is belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn. Mensen die wonen in wijken waar veel groene ruimte aanwezig is, bezoeken de huisarts bijvoorbeeld minder vaak, voelen zich gezonder en ervaren minder stress. In mijn onderzoek probeer ik de vraag te beantwoorden: hoe kunnen we investeren in de groene ruimte van een wijk zodat de gezondheid en het welzijn van mensen in die wijk verbetert?

Daarbij veronderstel ik dat dit effect groter is naarmate de inwoners van de wijk mogen meebeslissen over ingrepen in hun wijk. Maar hoe doe je dat? Dat kan traditioneel met discussieavonden, een enquête in de wijk of workshops, maar in het lectoraat starten we een nieuwe methode: met gaming-technieken.


Spelen voor participatie

Ik kwam recent in contact met GainPlay. Dit bedrijf ontwikkelt digitale middelen die een positieve impact hebben op het gedrag en de gezondheid van mensen. In een gesprek ontstond het idee om burgers mee te laten denken over ingrepen in hun groene leefomgeving met behulp van 3D visualisatie- en speltechnieken uit de game-wereld. Door middel van een app willen we inwoners in een 3D-omgeving zelf een groene ruimte laten ontwerpen, er met elkaar over discussiëren in de app en wellicht samen tot een breed-gedragen ontwerp komen.

We dienden het idee in bij de Nationale Wetenschapsagenda en uit honderden aanvragen bleek dit 1 van de 37 ideeën die werden gehonoreerd met een bedrag van 50.000 euro, juist vanwege het vernieuwende karakter. Het inzetten van dergelijke speltechnieken voor participatie in het publieke domein wordt nog amper toegepast, en dat terwijl Nederland een grote speler is in de game-wereld.


Kansen grijpen

Binnenkort starten we. In Almere waarschijnlijk. Waarom? Niet alleen omdat onze hogeschool er staat. In Almere vinden regelmatig ingrepen plaats in wijken vanwege de bodemdaling. Dan gaat de hele wijk op de schop; een uitgelezen kans om met dit project burgers actief mee te laten denken over hoe de wijk eruit moet komen te zien. We zijn niet alleen benieuwd naar de uitkomst, maar ook naar het proces. Werkt het, stimuleert het mensen inderdaad om actief mee te denken? En wat vinden ze ervan? Zo hopen we een nieuwe dimensie toe te voegen aan de participatie van burgers in het publieke domein.

------


Als Biind Expert schrijft Dinand Ekkel blogs over zijn ervaringen en de ontwikkelingen binnen zijn vak. Bekijk zijn profiel op de website van Biind.