Beweegvriendelijkheid in het

regeerakkoord

Het nieuwe kabinet is een kleine maand aan de gang. Na een extreem lange kabinetsformatie ging de kogel in december eindelijk door de kerk. De nieuwe regering heeft nog drie jaar over om invulling te geven aan de plannen die het presenteerde.

Miljoenen gaan er naar klimaat, woningbouw staat eveneens op het prioriteitenlijstje. Hoe zit dat met sporten, spelen en bewegen in de fysieke leefomgeving? We vroegen drie experts naar hun visie op de kabinetsplannen.

Froukje Hajer

De hardnekkige zorgbril

Het is mooi dat in het nieuwe regeerakkoord aandacht is voor het belang van spelen en bewegen. Het preventieakkoord en het sportakkoord bieden mogelijkheden om kinderen meer speelkansen te geven. In hun eigen buurt, dicht bij huis. Op straat en het schoolplein, tijdens school en in de vrije tijd.

Jeroen Hoyng

Zet in op bewustwording en de euro’s zullen zich terugverdienen

Mooi om te lezen dat het kabinet sport en bewegen wil stimuleren in het kader van het bevorderen van de gezondheid. Het beschikbare budget is echter beperkt in verhouding tot de opgave die er ligt. Waarom niet vitaliteit structureel onderdeel maken van (herstel)beleid door sport en bewegen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Zet meer in op preventie en bewustwording van het belang van bewegen, een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving en die euro’s zullen zich terugverdienen.

Erik Scherder

Schrijnend en uitermate teleurstellend

“Het woord bewegen staat maar vier keer in het regeerakkoord. Schrijnend en uitermate teleurstellend”. Neuropsycholoog Erik Scherder is glashelder in zijn oordeel over de plannen van het nieuwe kabinet. Temeer daar hij al eens bij de vorige regering aan tafel zat om vergaande maatregelen te bespreken om de Nederlandse bevolking meer in beweging te krijgen.