‘Zoveel mogelijk laadvoorzieningen voorzien van smart charging’

Auteur: Guus Puylaert

ElaadNL verwacht dat er in 2035 voor elektrische bestelauto’s zo’n 600.000 extra laadpunten nodig zijn in Nederland. Om knelpunten zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen laadvoorzieningen worden voorzien van smart charging, vertelt projectleider Paul Broos.

ElaadNL berekende namelijk drie scenario’s voor de groei van het aantal batterij-elektrische bestelvoertuigen (BEV) in Nederland tot en met 2035 en de benodigde laadinfrastructuur, en beschreef dit in een kwartaalpublicatie. Van de miljoen bestelbusjes in 2035 zijn er in het meest optimistische scenario zo’n 800.000 batterij-elektrisch, in het meest pessimistische geval 350.000 stuks.

Knelpunten signaleren De totale energievraag bedraagt in 2035 volgens het middenscenario 3,7 TWh, met 600.000 laadpunten in totaal. ElaadNL en de netbeheerders bereiden zich voor op deze groeivraag, vertelt Broos, door vroegtijdig knelpunten te signaleren. “Zo kunnen netbeheerders zien waar de snelste groei gaat optreden en in die gebieden de netten al proactief voorbereiden.”

Bovendien maakt in veel grotere gemeenten, zoals Amsterdam of Den Haag, elektrisch vervoer een klein onderdeel van de energietransitie uit. “En in oude wijken liggen netten die berekend zijn op een gemiddelde netbelasting van 2 kW per woning; tegenwoordig rekenen netbeheerders met het dubbele. Dus daar gaan ook eerder knelpunten ontstaan.”

Smart charging Daarom beveelt Broos aan om laadvoorzieningen te voorzien van smart charging, waarbij het laadmoment van de auto wordt afgestemd op de beschikbare capaciteit van het lokale net. “Als je de hele nacht de tijd hebt, hoef je de auto niet perse op te laden tussen 18 en 20 uur. Er lopen pilots met smart charging, waarbij de gebruiker met een app kan aangeven wanneer de auto nodig is. Een computer regelt dan dat de auto laadt in de daluren en zo krijgt de gebruiker een gunstiger tarief.”

Publieke laadpalen kunnen via een centrale backoffice worden aangestuurd met het standaard OCPP-protocol. Het enige dat volgens Broos nog ontbreekt, is een rendabel marktmodel. “Momenteel betaalt een kleinverbruiker een vast bedrag per jaar aan de netbeheerder, ongeacht zijn netbelasting. Als er nieuwe, flexibele tarieven komen, gaan mensen betalen voor hun daadwerkelijke verbruik. En kunnen ze ook profiteren van lage tarieven op momenten van geringe netbelasting.”

Tip voor ondernemers Broos raadt grote en kleine ondernemers aan om een groeipad uit te stippelen om hun bestelwagenpark te verduurzamen. Ook wijst hij erop dat er een subsidieregeling voor ZE-bestelauto’s zit aan te komen. Grote fleetowners die op eigen terrein willen laden, moeten ook tijdig met netbeheerders om tafel.

Ten slotte kunnen ook overheden elektrisch vervoer stimuleren, door hun inkoopbeleid hierop aan te passen en de venstertijden voor elektrisch vervoer te verruimen. Daarnaast kunnen zij op handige plaatsen publieke (snel)laadpalen faciliteren.