Voorwoord

Guus Puylaert, redacteur Biind

Steeds meer vorm

Exact een jaar geleden, in juni 2019, werd het Klimaatakkoord ondertekend. De ambities liegen er niet om: Nederland moet in 2030 over 1,7 miljoen laadpunten voor 1,9 miljoen elektrische auto’s beschikken. Een enorme opgave, die duidelijk verdere uitwerking nodig heeft. Hoe staat het er een jaar later eigenlijk voor? Daarover lees je in dit nummer meer.

“De energietransitie krijgt steeds meer vorm”, concludeert Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel, op pagina 3 tevreden. Met de uitwerking van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) op regionale schaal wordt het voor gemeenten steeds concreter hoe ze die enorme laadopgave kunnen vormgeven. En ondertussen werken zij nog altijd aan hun zero emissiezones voor de stadslogistiek, die in 2025 bepaald moeten zijn. En de markt ontwikkelt steeds meer geschikte (en goedkopere) voertuigen. ‘De markt wordt volwassen’, zoals dat dan heet.

Maar daarmee komen andere vraagstukken steeds meer aan de oppervlakte te liggen. Want waar gaan we de laadinfra plaatsen? Wie neemt de regie daarover op zich? En moeten we niet alvast vooruit kijken, naar de elektrificatie van zwaardere logistiek? Kiezen we ervoor om al die laadinfra op hubs te plaatsen? En zo ja, wie financiert dat? Het zijn veel vragen die nog niet beantwoord zijn, maar waar al wel druk over wordt gesproken. Dat zal je in dit nummer merken.

Om op enkele van deze vragen alvast voort te borduren, organiseert Acquire Publishing op 17 september het eerste (digitale) Nationaal Hub Congres.

Veel leesplezier en blijf gezond!