Actieprogramma Klimaatadaptief bouwen met de natuur

Het natuurinclusieve appartementgebouw Linck van ERA Contour. Lees meer op de volgende pagina. Beeld: WAX

Sinds de maatregelen door de coronapandemie zijn ingetreden, is het duidelijker dan ooit dat we groen op loopafstand van de woning moeten hebben. Dat doel streeft het actieprogramma ‘Klimaatadaptief bouwen met de natuur’ (KAN) na, een initiatief van de brancheorganisaties NEPROM, Bouwend Nederland en NVB-Bouw.

Het KAN-programma is per 1 januari 2020 gestart, in samenwerking met het Ministerie van BZK, het programma DuurzaamDoor en de Participatietafel Biodiversiteit van RVO. Ook partijen als NL Greenlabel, IVN Natuureducatie, de WUR en Staatsbosbeheer zijn aangesloten. Het doel van het programma: natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen op gebouw-, wijk- én gebiedsniveau integreren in de werkwijze van bouwers en ontwikkelaars.

Een kick-off van het KAN-programma werd door de coronamaatregelen afgelast, maar wel werd een eerste stap gezet met een rondetafelgesprek begin maart. Lees hier het verslag, of klik op de 11 adviezen voor natuurinclusieve projecten in het kader voor een puntsgewijze samenvatting. In dit artikel gaan we in op de visie achter het programma en de adviezen van enkele betrokken partners. Op pagina 7 van dit magazine duiken we in op enkele praktijkvoorbeelden van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen.

Bewoners voorop

Claudia Bouwens, namens de drie brancheorganisaties werkzaam als programmaleider KAN: “De opgave is: mee veranderen met de klimaatveranderingen, zodat gezondheidsaantasting en schade wordt voorkomen. We focussen met dit programma op nieuwbouwwoningen, maar kijken daarbij naar het totaalplaatje: van woning tot gebiedsontwikkeling.”

“Als je klimaatadaptatie met natuur oppakt, levert dit extra oplossingen én extra waarde. Denk aan groene infra, meer groen en biodiversiteit in steden door groene lopers door de stad, maar ook woningen bouwen in het weiland en dit combineren met waardevolle nieuwe natuur. Wij willen klimaatadaptatie en natuur zodanig combineren dat dit voor de bewoners aantrekkelijke groene woonmilieus oplevert, want uiteindelijk draaien zij voor de kosten op, dus zij moeten de waarde zien.”

“Wij willen klimaatadaptatie en natuur zodanig combineren dat dit voor de bewoners aantrekkelijke groene woonmilieus oplevert”

11 adviezen voor natuurinclusieve projecten

Tijdens het rondetafelgesprek dat NEPROM begin maart in het kader van het KAN-programma organiseerde, is een analyse van diverse slagingsfactoren voor natuurinclusieve projecten gemaakt. Duidelijk is dat gedreven mensen een pre is, zodat de meerwaarde voor mens, klimaat en dier centraal blijft staan.

De wezenlijke functie van natuur

“Verhalen is wat ons bindt. Dus, projectontwikkelaars: betrek de natuur in je verhaal en wordt verhalenverteller”

Jelle de Jong, directeur van IVN Natuureducatie

Van aaibaar naar handelen

“Als je nu niet natuurinclusief gaat denken en handelen, dan delven we straks het onderspit”

Lodewijk Hoekstra, medeoprichter van NL Greenlabel

De slag naar een businesscase

“Loop vooruit op de regels voor hitte en gezondheid, want die komen er ”

Robbert Snep, sr. onderzoeker Groene Steden bij Wageningen University & Research (WUR)

Het roer moet om

“Ieder geslaagd natuurinclusief project dat ik ken, lukte omdat mensen het wilden”

Hiltrud Pötz, eigenaar van atelier GROENBLAUW

Vervolgstappen

In de komende tijd gaan de betrokkenen van het KAN-programma onder de leden van de drie brancheorganisaties en gemeenten geïnteresseerde deelnemers werven met bouwprojecten waarin ze met klimaatadaptief en natuurinclusief aan de gang zijn of willen. Praktijkvragen en -problemen van deelnemers worden bij de kop gegrepen, waarna in themagroepen wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Houd de website van Biind in de gaten voor updates over dit proces.