Natuurinclusief: groener bouwen met impact!

Natuurdak van Accenture Ito-toren Zuidas Amsterdam. Bron: Handreiking Natuurdaken

Auteur: Wilco van Heerewaarden

Bouwers in Nederland staan voor grote uitdagingen in 2020: stikstofbeleid, PFAS, energietransitie, circulariteit en een steeds grotere complexiteit en risico’s in projecten. Dit wordt gecombineerd met een grote vraag naar woningen om snel in onze behoeften te voorzien. En dan willen we ook nog natuurinclusief bouwen, misschien juist wel omdat groen en natuur het antwoord zijn?

Leestijd: 2,5 minuten

Hoe we de impact van bouwactiviteiten op de leefomgeving van mens, plant en dier verkleinen is bekend. Negatieve effecten worden gemitigeerd of gecompenseerd. Dat is goed en belangrijk, maar niet uitdagend. Uitdagend is het om na te denken over positieve effecten die we willen bereiken met gebiedsontwikkeling. Kortom: baten voor een hogere vastgoedwaarde, een gezonde leefomgeving of meer biodiversiteit. Juist om op deze positieve effecten te sturen, moet iedereen zijn rol in het bouwproces pakken.

Rol van de overheid Natuur en groene ruimte staan onder druk. Onze vierkante meters zijn kostbaar. Overheden hebben de taak om (stads)natuur te beschermen en waar mogelijk te versterken door regulering, plantoetsing en subsidiëring. Wat als we nog een stapje verder gaan? Immers worden energie, water en elektriciteit voorzien bij iedere woning. Wat als we groen en natuur ook als primaire levering gaan zien; als een voorziening van openbaar nut? Dit vraagt om beleid voor robuuste (natuur)netwerken die stad en buitengebied met elkaar verbinden. Uitlopend naar een fijnmazige dooradering van groenblauwe structuren tot aan iedere voordeur. Het vraagt om een langetermijnvisie die groen, water én bouwen met elkaar verbindt. Gebouwen in beleids- en structuurplannen kleuren niet langer oranje of grijs op de kaart. Bouwers en ontwikkelaars zien concreet hoe zij kunnen bijdragen aan het groene netwerk van de stad.

Rol van de markt Een groene en natuurinclusieve aanpak scoort. Het is echter niet eenvoudig om gedurende het bouwproces de groene ambitie vast te houden. De praktijk is weerbarstig: onvoorziene risico’s, technische uitdagingen, eisen voor gebruik en beheer en een complex uitvoeringsproces met meerdere partijen.

Wilco van Heerewaarden, vestigingsmanager BTL Advies

In de prominente gebiedsontwikkelingen in grote steden zijn aansprekende voorbeelden. Maar natuurinclusief bouwen moet mainstream worden! Ook in andere, misschien minder in het oog springende ontwikkelingen is de natuurinclusieve aanpak waardevol. Wees ambitieus in iedere fase en ga voor echte meerwaarde voor natuur in de stad. Kijk hoe je de ecologie in de omgeving kunt versterken. Het is daarbij belangrijk om groene en ecologische experts vanaf initiatieffase aan tafel te hebben.

Samenwerking is dus belangrijk. Niet alleen tussen bouwer en ontwerper, maar ook met kennisinstituten, NGO’s en brancheorganisaties. Iedereen kent de feiten rondom de (economische) waarde van groen. Tegelijk zijn er nog veel vragen. Kennisdeling en (langjarig) onderzoek is nodig. Zo krijgen we grip op de daadwerkelijke effecten en kunnen we de bouwsector verrassen met groene innovaties en praktische toepassingen!

Met de Handreiking Natuurdaken is de eerste stap gezet. Download de handreiking op de website van BTL

Deze blog word je aangeboden door BTL Advies.