Voorwoord

Reinoud Schaatsbergen, redacteur Biind

Weekendmens

Toen het coronavirus wereldwijd toesloeg, kreeg de natuur onbedoeld een impuls. De lucht werd schoner door het gebrek aan (vlieg)verkeer en in sommige landen keerden lang verdwenen diersoorten terug in de stad. De natuur blijkt veerkrachtig.

Ondertussen zagen Nederlanders de kans schoon om de natuur op te zoeken. Je moet iets, als je dag in dag uit thuiszit. Ineens wordt natuur op loopafstand van huis enorm gewaardeerd, of er wordt naar verlangd. We zien collectief in dat deze groene omgeving ons tot rust brengt. Tegelijkertijd dwingt de situatie ons tot een pas op de plaats.

“Het weekendmens zou meer moeten resoneren door de week heen”. Met die woorden maakte Matthijs Schouten, ecoloog en filosoof bij Staatsbosbeheer, een enorme indruk op mij. In een interview in dit magazine benoemt Schouten dat we onze betrokkenheid bij de natuur, die tot nu toe veelal gelimiteerd bleef tot het weekend, opnieuw aan het uitvinden zijn.

In dit tijdperk van onzekerheid en eenzaamheid is het leggen van verbindingen belangrijker dan ooit. Verbinding tussen mensen, maar ook tussen mens en natuur, zodat we ‘weer betrokken raken bij wat we in deze wereld doen’.

Veel leesplezier en houd vol!

Reinoud Schaatsbergen reinoud@biind.nl