‘Een kwestie van groen doen’

Door Reinoud Schaatsbergen


Op 5 december, bewust gepland tijdens Sinterklaas, lanceerde het ziekenhuis Isala in Zwolle een nieuwe app: de Groene Speurroute (Isala kids). De app is één van de initiatieven om de groene ruimtes in het ziekenhuis van Isala nog beter te benutten en mensen meer bewust te maken van de positieve effecten van natuur op gezondheid.

Groen

Of dat lukt? Zeker, geven Johan Jonker en Marian Dekker van Isala Zwolle aan. Beiden zijn vanuit hun rol betrokken bij de groene inrichting van het ziekenhuis, Jonker als gastvrijheidsmanager en Dekker als adviseur huisvesting. Sinds de verhuizing in 2013 naar een nieuwbouwpand staan er in Isala Zwolle zo’n 13.000 planten. Het is een mooi aanzicht, een die al jarenlang een positieve invloed op de beleving heeft, maar wat Jonker en Dekker betreft kunnen de groene ruimtes nog beter benut worden.


Groene speurroute

Verschillende onderzoeken laten zien dat natuur belangrijk is voor onze gezondheid. Het stimuleert tot meer bewegen, zorgt voor ontspanning en positieve stemming en ook het herstelproces na ziekte verbetert. Jonker: “Alhoewel veel mensen dit intuïtief aanvoelen, willen we dit met de Groene Speurroute expliciet onder de aandacht brengen. Want een ziekenhuis als Isala, waar alles draait om gezondheid, is natuurlijk een geweldige plek om het belang van natuur voor gezondheid onder de aandacht te brengen.”

Jonker ziet dagelijks dat diverse ruimtes in het ziekenhuis die zijn aangekleed met groen, zoals de pittoreske binnentuinen nabij de poliklinieken waar palmen en een eucalyptus staan te pronken, nog te weinig worden gebruikt. “Die ruimtes bieden rust, een plek om jezelf even terug te trekken. De uitdaging voor ons is om onze patiënten en bezoekers nog gerichter te wijzen op de mogelijkheid om deze ruimtes te gebruiken.” Dekker voegt er met een haast verontschuldigende lach aan toe: “We hebben er een bordje opgehangen met ‘Deze ruimte is vrij toegankelijk’, en ook in onze voorlichtingsmaterialen wordt er melding van gedaan, maar dat heeft tot nu toe te weinig uitgehaald.”


Het Isala ziekenhuis in Zwolle is duurzaam gebouwd, maar in het ontwerp is ook veel rekening gehouden met groen. De organische bouwstijl en de groene omgeving moeten het genezingsproces van patiënten versnellen. De architecten van het ziekenhuis hebben de omgeving rondom Isala onder meer als inspiratiebron gebruikt. Het groene landschap uit de omgeving komt in het ziekenhuis terug in de verschillende binnentuinen (atria). Op het terrein rondom en tussen de vier gebouwen zijn verschillende groene ruimten, zoals vijverpartijen en omsloten tuinen. Copijn Boomspecialisten heeft in samenwerking met architectenbureau Alberts & Van Huut het groene ontwerp gemaakt.

Op zoek naar een haakje

Nu, vijf jaar later, gaat het om het bewust gebruik van deze ruimtes, aldus de twee medewerkers. “We kijken naar nieuwe toepassingen waar we groen voor kunnen inzetten,” vertelt Jonker. “De Groene Speurroute is een eerste vervolgstap om het groen meer onder de aandacht te brengen. Maar we denken ook nog aan een kruidentuin of een bijenhotel. Om dit te kunnen realiseren willen we aanhaken bij de andere plannen in de organisatie.”


“Eén zo’n haakje is het hoofddoel in de Isala-strategie: bevlogen aan het werk.” Jonker en Dekker leggen uit: “Als we dit kunnen combineren, zoals groen toevoegen op de werkplek, dan dragen onze acties bij aan meerdere doelen van Isala. Dan kan ook het gesprek gevoerd worden over de benodigde financiële middelen.”


Vervolgstap

Aan een gebrek aan enthousiasme ligt het in ieder geval niet. Jonker en Dekker spreken met een lach op hun gezicht over de mogelijkheden, maar ze maken zich ook zorgen. “We willen geen eenmalige acties,” vertelt Jonker.

“Dat is leuk, maar groen als wezenlijk onderdeel van je visie op zorg moet ook geborgd worden. Daarmee wordt het structureel. Dus is het ook belangrijk om onze medewerkers en vrijwilligers meer te betrekken.”


En dat wordt een eerste vervolgstap. De Groene Speurroute, die in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel is ontwikkeld en gefinancierd door Provincie Overijssel, krijgt een vervolg in de vorm van een cursus. “We doen dit samen met Hogeschool Van Hall Larenstein. De cursus is gericht op vrijwilligers en werknemers van Isala om te leren over het groen en de Speurroute, wat de gezondheidsaspecten zijn van groen en over de app zelf. Daarmee kunnen ze kinderen enthousiasmeren voor de app, maar hen en hun ouders ook bewuster laten worden van het effect van groen op je gezondheid.”


De Groene Speurroute (Isala kids) app is officieel gelanceerd op 5 december 2018. De app is te downloaden via de App Store of Google Play en bevat drie speurroutes omtrent kunst, natuur en telvaardigheden.