Slimme verlichting maakt opmars in Nederland

Intelligent verlichtingssysteem met Philips LED-verlichting levert energiebesparing op van 70%.

- advertorial -

Besparen op energie- en onderhoudskosten – LED-verlichting verbruikt jaarlijks circa 80.000 kWh minder elektriciteit, en gaat 15 tot 20 jaar langer mee.


Verlichting instellen waar en wanneer nodig, met veiligheid voorop – alle lichtpunten zijn verbonden en kunnen individueel worden ingesteld. Zo kan precies bepaald worden waar meer of minder licht nodig is, wat de burger een extra veilig gevoel geeft.


Storingen proactief verhelpen – intelligent systeem meldt storingen, de exacte locatie en de oorzaak. Storingen worden opgelost voordat burgers bellen.

Monteurs faciliteren – monteurs hebben altijd en overal toegang tot informatie over de verlichting en storingen.


Operators controle – lichtniveaus van individuele lichtpunten zijn op afstand instelbaar.


Facilitymanagement is efficiënter – het verlichtingssysteem geeft op ieder moment inzicht in de status van de lichtpunten, de kosten en de energiebesparing.


Natuurvriendelijk – de LED-verlichting reduceert lichtvervuiling en CO2-uitstoot, en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.