Biind | September 2021


Altijd en overal bereikbaar?

Na een paar weken onbereikbaar te zijn geweest heb ik op de eerste werkdag na de vakantie de afwezigheidsmelder nog even aangelaten. Ik kan het iedereen aanraden. Niemand verwacht nog wat van je. Je bent bereikbaar, maar alleen als jij dat wil. In de fysieke leefomgeving gaan we daar ook een beetje naartoe, heb ik het idee.

Het begrip bereikbaarheid is aan verandering onderhevig. Vroeger wilden we het liefst de auto overal voor de deur kunnen parkeren. Het summum van bereikbaarheid. Tegenwoordig vinden we het minstens zo belangrijk dat onze omgeving veel ruimte biedt om in te spelen en te bewegen, voor ontmoeten en voor groen. En dat dat ten koste gaat van parkeerruimte voor de auto, dat snappen de meeste mensen wel. En dus is een locatie in onze beleving goed bereikbaar als je er de fiets voor de deur kunt zetten, of als je vanaf een ov-halte hooguit tien minuutjes moet lopen om op je bestemming te komen.

Het gebruik van de auto wordt ontmoedigd, gemeenten hebben liever dat je die aan de rand parkeert en vervolgens te voet of met de deelfiets verder gaat. Of gewoon met het ov gaat. Beter voor het milieu, beter voor je gezondheid en het levert een fijnere binnenstad op. Maar als het zo simpel was, dan zouden alle binnensteden al autoluw zijn.

Met de duizenden woningen die de komende jaren gebouwd gaan worden is het dus zaak om nu al na te denken of die huizen bereikbaar zijn én wat dat betekent voor de directe omgeving van die wijken. Want iets wat nu gemakkelijk te bereizen is, of dat nu is met het ov, de auto of de fiets, is straks misschien in tijd een stuk verder weg.

Michiel Meurs breekt in zijn artikel een lans voor de mentale bereikbaarheid. Als iets in je hoofd goed bereikbaar is, wordt dat het vaak ook in de praktijk. Als je de wegen kent, weet welke verbindingen er zijn en welke landmarks je op je weg tegenkomt, dan voelt iets dichterbij dan van een locatie waarbij je die dingen niet weet. Niet voor niets voelt voor veel mensen Moskou een stuk verder weg dan pak ‘m beet Sevilla. Terwijl het in kilometers even ver weg is.

Veel leesplezier!

Manon van Ketwich

Hoofdredacteur Biind

P.S. Graag wijs ik je nog even op het komende Verbindingsfestival, dat op 30 september plaatsvindt. Online nog altijd. We gaan het dan hebben over de slimme stad. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het programma. Een groot deel van onze line-up is al bekend. Check hier het voorlopige programma en regel je gratis ticket!

Meer ruimte, meer groen? Dan minder auto’s 

Bart van Hussen en Paul van Loon, oprichters van Empaction, zien het als hun missie om de mobiliteitstransitie verder te brengen. Alle uitdagingen waar onze steden voor staan zijn niet op te lossen als we op dezelfde voet verdergaan. “Dat kunnen we ons niet meer permitteren.”

Straten van Groningen worden weer van bewoners

De gemeente Groningen legt momenteel de laatste hand aan de Leidraad Openbare Ruimte. De leidraad moet ervoor zorgen dat straten niet meer ontworpen worden om vooral autogebruik mogelijk te maken, maar vanuit de volledige complexiteit van doelen en belangen van de straat. Daar waar het kan, moeten groene gebieden ontstaan waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen. 

Verbindingsfestival #4

Doe mee, praat mee en dans mee op het Verbindingsfestival over de Slimme Stad!

Bereikbaarheidscommuni-catie: goed voorbereid op weg! 

De mentale kant van bereikbaarheid

De Mobiliteitsdonut & De postindustriële samenleving

Atlas Bereikbare Stad