Bereikbaarheidscommunicatie:

goed voorbereid op weg!

Het is maandagochtend 07.00 uur. Deze ochtend moet je voor overleg op je werk zijn. Een uurtje rijden met de auto. Normaal dan, want door wegwerkzaamheden kun je nu niet via je gebruikelijke route. Gelukkig werd je hier afgelopen week al op gewezen. Natuurlijk via de traditionele borden langs de weg, maar ook met een berichtje via Flitsmeister. Je zag er zelfs iets over voorbijkomen op je Instagramtijdlijn. Bovendien tipte je baas je om komende tijd wat vaker buiten de spits te reizen. Je weegt de verschillende opties af: ga je een keertje met het openbaar vervoer, of kun je die vergadering misschien gewoon vanuit huis doen? Na wat wikken en wegen kies je er toch voor om met de auto te gaan. Maar wél pas na de spits, de vergadering is pas halverwege de ochtend. Zo heb je er al twee uur productief werk op zitten én kan je lekker doorrijden. Gelukkig is Google Maps actueel, dus hoef je niet zelf na te denken over je alternatieve route: je navigatie stuurt je automatisch de goede kant op. Verkeershinder is nooit fijn, maar jij bent in ieder geval goed voorbereid!

‘Fotografie: De Nieuwe N200 | Gerrit Serne’

Samenwerking de sleutel

De hierboven beschreven weggebruiker is de ideale keuzereiziger bij elk hinderproject. Hij is goed voorbereid op wat hij onderweg kan verwachten. Hierdoor kan hij op tijd de voor hem slimste reiskeuze maken. Maar, keuzereiziger word je niet zomaar. Daar moet je wel de juiste handvatten en informatie voor aangereikt krijgen. Hoe je van weggebruikers keuzereizigers maakt bij hinderprojecten? Samenwerking is de sleutel!

Verkeers-, mobiliteits- en communicatieadviseur trekken samen op

Nog niet zo lang geleden had iedere wegbeheerder een aparte ‘afdeling’ voor verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie. Bij wegwerkzaamheden stuurde de afdeling verkeer het verkeer met slimme wegkantsystemen, de afdeling mobiliteit zorgde bijvoorbeeld voor fietsstimuleringsacties en werkgeversbenadering. Tot slot zorgde de afdeling communicatie ervoor dat het in de krant kwam. En op veel plekken gaat dat nog steeds zo. Maar, met de komst van het containerbegrip ‘smart mobility’ is in deze werkwijze de afgelopen jaren stapsgewijs verandering gekomen.

Zoveel overlap, waarom niet samen optrekken? Er is een spanningsveld, want het werk heeft steeds meer overlap én de doelstellingen zijn vaker hetzelfde. Waarom niet samen optrekken om te voorkomen dat je allemaal apart het wiel opnieuw uitvindt? Krachten bundelen zorgt voor sterkere maatregelen. Zo is de inzet van pushberichten via Flitsmeister een voorbeeld van een maatregel die op alle snijvlakken zit. Verkeersmanagement voor het sturen van verkeer over de juiste route, mobiliteitsmanagement voor het stimuleren van ander reisgedrag en communicatie voor het targeten van en het daadwerkelijke contact met de doelgroepen. Zowel verkeersmanager als mobiliteitsmanager en communicatie-adviseur hebben een belang en inbreng bij inzet van zo’n maatregel.

Aanpak voor succesvolle bereikbaarheidscommunicatie

Bij XTNT merken we dat samenwerking écht voor sterkere maatregelen en beter resultaat zorgt. Bijvoorbeeld door hoe we met doelgroepen omgaan. Waar je vaak ziet dat doelgroepenanalyses eindigen met de doelgroep ‘weggebruikers’ is dat bij ons het begin. Wie zitten er achter ‘de verkeersstromen’, waar komen deze weggebruikers vandaan en waar gaan ze naartoe? Waarom rijden ze op weg x, en hoe staan ze tegenover reizen met een ander vervoermiddel?

Belangrijke indicator is te weten waar de weggebruikers op je weg of traject vandaan komen of naartoe gaan. Met deze gegevens weten we vervolgens namelijk op welke locaties we ons moeten richten. En kunnen we per groep beter bepalen waarmee we ze kunnen verleiden (mobiliteitsmanagement), hoe we ze kunnen sturen (verkeersmanagement) en hoe en waar we ze gaan bereiken (communicatie). Voor deze aanpak voor ‘bereikbaarheidscommunicatie’ bij Minder Hinder ontwikkelden we bij XTNT door de projecten heen het volgende stappenplan.

Stap 1: Doelgroep in beeld:

We beginnen, zoals hierboven omschreven, dus bij het in beeld brengen van de doelgroepen. Dit doen we bijvoorbeeld met herkomstbestemmingsanalyses. Ook monitoren we vaak het sentiment op sociale media om te achterhalen hoe weggebruikers kijken naar een bepaalde weg of traject om ook de ‘zachte’ kant te achterhalen en zo beter op motivaties en weerstanden van weggebruikers in te spelen

Stap 2: Basis op orde:

Voordat we weggebruikers gericht benaderen met informatie, zorgen we dat de informatie in de basis klopt. Juist op de plekken waar mensen toch al zoeken of hun reis plannen, moeten zij de informatie kunnen vinden of direct de juiste route gewezen worden. Dit klinkt heel logisch, maar in de praktijk gaat dit nog lang niet altijd goed. Zo komen afsluitingen niet zomaar juist terecht in navigatiesystemen als Google Maps, dit moet je aan de achterkant nog regelen. En het is wel een heel belangrijke maatregel, want als het navigatiesysteem mensen automatisch om de werkzaamheden heen leidt, voorkom je zoekgedrag en verwarring.

Stap 3: Doelgroepgericht benaderen:

Zodra de doelgroep in beeld is en de basis op orde gaan we de doelgroep gericht benaderen. Naast bebording langs de weg (meer doelgroepgericht kan bijna niet!) gebruiken we hiervoor de platforms waar mensen informatie over hun reis verwachten, zoals Flitsmeister. Daarnaast gebruiken we platforms waar mensen over het algemeen vaak te vinden zijn, zoals op sociale media. We vertellen niet per se wat mensen precies moeten doen, maar helpen ze vooral met het vinden van de juiste informatie en geven ze overzicht van de mogelijkheden. Denk aan een boodschap als ‘check voor vertrek of tijdens je reis Google Maps voor de voor jou snelste route’. Zo leggen we de keuze echt bij het individu, beïnvloeden we het gedrag én creëren we echte keuzereizigers!

Stap 4: Monitoren en evalueren:

Door te monitoren en evalueren, kunnen we waar nodig bijsturen. Door vooraf – onder andere op basis van een verkeerskundige analyse – een realistische hinderboodschap op te stellen en hierop regelmatig te evalueren, zorgen we voor een stabiel en betrouwbaar resultaat. Ook hier is die samenwerking van de verkeerskundige en communicatieadviseur onmisbaar! Hebben de ingezette acties vervolgens te weinig effect? Dan sturen we bij. Dit doen we enerzijds met harde data (bijvoorbeeld verkeerscijfers of Google Data) en anderzijds met zachte data (sentimentmeting via sociale media). Op die manier krijgen we een zo compleet mogelijk beeld en ontdekken we ook de nuances en uitzonderingen.

Bereikbaarheidscommunicatie volop in ontwikkeling

Zorgen dat weggebruikers zo goed voorbereid zijn dat ze zélf slimme reiskeuzes maken, pasten we bij XTNT inmiddels bij verschillende grote minder hinder projecten toe. Waar we bij de renovatie van de Velsertunnel in 2016 onder andere succesvol sociale media en een op maat gemaakte – zelf ontwikkelde – routekaart voor het bedrijfsleven inzetten (toen echt vernieuwend), zetten we bij project De Nieuwe N200 in 2018 alweer een volgende stap met het volledig actueel hebben van Google Maps en displaying daarvan op de projectwebsite. Bij het programma Schiphol-Amsterdam-Almere ontwikkelen we steeds door: waar we al jaren, en als eerste project, de inmiddels bekendere notificaties via Flitsmeister inzetten als succesvol communicatiemiddel bij wegafsluitingen, maakten we onlangs samen met Zuidasdok een grote stap met de dienst voor persoonlijk reisadvies: Ask&Go.