Biind Update

Weten waar wij als Biind Team mee bezig zijn? Je leest het hier!

image

Nationaal Gezonde Scholen Congres 2021

“Niets doen is geen optie.” Met die woorden omschrijft Marco van Zandwijk van Ruimte-OK de huidige opgave voor onderwijshuisvesting. Veel scholen in Nederland staan er slecht voor op vlak van energie en door de coronapandemie werd pijnlijk duidelijk dat de ventilatie vaak niet op orde is. Daardoor zaten talloze leerlingen in februari met winterjas en al in de klas, want de ramen moesten open om het virus te weren. Dit kan zo niet langer, werd gehoord in de media.

We moeten op zoek naar het antwoord voor deze prangende opgave. Daarom organiseren Stedebouw & Architectuur, Platform31, Eindhoven University of Technology (TU/e), Kenniscentrum Ruimte-OK, Duurzaam Gebouwd en Platform BuitenSpelen, in samenwerking met hoofdsponsor Saint-Gobain, het Nationaal Gezonde Scholen Congres op 10 november 2021.

Meer informatie en/of aanmelden

image

Loop!

"Het boek Loop! staat vol met innovatieve vergezichten, stedenbouwkundige praktijkvoorbeelden en concrete uitvoeringstips voor het inrichten van een loopvriendelijke stedelijke omgeving".

Het is HET boek voor iedereen die zich vakmatig bezighoudt met de inrichting van steden en dorpen en graag wil weten hoe we deze loopvriendelijker kunnen maken.

image

Nationaal HUB Congres 2021

Hub’s zijn de talk of the town. Ze lijken de Haarlemmerolie voor veel uitdagingen waar we de komende jaren voor staan, zoals bereikbaarheid, klimaat, leefbaarheid, logistiek en meer. Maar hoe ver zijn we? Van welke initiatieven kunnen we leren? Waar kunnen we versnellen? Waar is afstemming nodig tussen lokale, regionale en landelijke initiatieven? En tussen mobiliteits-, logistieke en energievraagstukken? Dit en meer komt aan bod op de tweede editie van het Nationaal Hub Congres.

Inclusief ZE Conferentie 2021

Op 25 november bespreken we ook de stand van zaken rond zero emissie vervoer (bussen, stadslogistiek en meer). En vullen daarmee, na 2019 en 2020, de derde editie in van de ZE Conferentie in.

Veel ZE-onderwerpen komen via het Nationaal HUB Congres op het programma. En samen met de Adviesraad maken we waar nodig het ZE-programma compleet. Als deelnemer kunt u vervolgens uw programma op maat samenstellen uit de pijlers: energiehubs, mobiliteitshubs, logistieke hubs en ZE.

Meer informatie

image

Congres Natuurlijk 2021 - MIJN TWEEDE NATUUR – 18 november 2021

Mensen maken het verschil. Ook voor natuurinclusief bouwen geldt dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. De hele keten moet kloppen. Natuurinclusief bouwen moet onderschreven worden door bestuurders, in directiekamers van projectontwikkelaars en aannemers, in (omgevings)visies en beleidsplannen, moet top of mind zijn bij (landschaps)architecten en stedenbouwers en uiteindelijk in goede handen komen bij aannemers, bewoners en beheerders.

Dit is het streven van de derde editie van het Congres Natuurlijk. In voorgaande jaren behandelden we samen waarom natuurinclusief bouwen cruciaal is voor de stedelijke opgaves en vooral ook hoe natuur verweven kan worden met stad en leefomgeving. Dit jaar gaan we opnieuw een stap verder.

Natuurinclusief bouwen moet geborgd worden in richtlijnen en het Bouwbesluit. Er moet voldoende kennis zijn bij tal van doelgroepen met heel verschillende achtergronden over de implementatie van natuur in visie, beleid, ontwerp, realisatie en beheer. Tot het zo ver is, verdienen de aanjagers en koplopers een extra podium. In Overijssel én in Nederland. Daarom bieden wij (als integraal onderdeel van het voor- en na programma) het podium aan visionairs, baanbrekers, praktijkhelden, kennisdragers en innovators.

Vul de nulmeting in!

In aanloop naar het congres zijn we benieuwd naar de stand van zaken rond natuurinclusief bouwen in Nederland. We zouden het daarom erg op prijs stellen als je de nulmeting in zou willen vullen. Het kost je slechts een paar minuten en je doet ons er een groot plezier mee!

Meer informatie over Natuurlijk 2021