Fietsen is tien keer belangrijker dan elektrische auto’s om steden emissievrij te krijgen.

Christian Brand van de Universiteit van Oxford schrijft in het vakblad ‘The Conversation’ dat de snelste manier om de emissie die de transportsector veroorzaakt te verminderen is om mensen ervan te overtuigen vaker de fiets te nemen. Door alleen auto’s op fossiele brandstof te vervangen door elektrische auto’s gaan we de race om het klimaat te redden niet winnen. Behalve voordelen voor klimaat, milieu en gezondheid, levert vaker fietsen ook economische voordelen op. Hoe beter de fietsinfrastructuur, hoe hoger de economische voordelen.

Auteur: Mary Verspaget, Cycledata

In het artikel Cycling is ten times more important than electric cars for reaching net-zero cities’, beschrijft Christian Brand dat zelfs wanneer iedere verkochte nieuwe auto een elektrische auto zou zijn, we nog vijftien tot twintig jaar nodig zouden hebben om wereldwijd alle auto’s op fossiele brandstoffen te vervangen. Die tijd is er niet. We hebben nog vijf jaar om het klimaat en de luchtverontreiniging aan te pakken en dat gaat niet lukken door alleen te focussen op elektrische voertuigen. Dit komt deels omdat elektrische auto’s niet echt koolstofvrij zijn, maar ook omdat transport afhankelijk is van een koolstof intensieve infrastructuur zoals wegen, luchthavens en de voertuigen zelf.

Volgens Brand is de beste manier om de transport emissie snel te verminderen het inruilen van auto’s voor fietsen en wandelen: ‘actief reizen’. Actief reizen is goedkoper, gezonder, beter voor het milieu en in drukke binnensteden vaak sneller dan een auto. Uit onderzoek blijkt dat als een persoon slechts één dag per week overstapt van de auto naar de fiets, de ecologische voetafdruk afneemt met 3,2 kg CO2. Dit is gelijk aan de uitstoot van tien kilometer autorijden. De uitstoot van fietsen is per reis ruim dertig keer minder dan het rijden met fossiele brandstof en ongeveer tien keer lager dan elektrisch rijden. Als slechts één op de vijf stadsbewoners zijn of haar reisgedrag op deze manier permanent zou veranderen, is de schatting dat dit de uitstoot van alle autoritten in Europa met 8% zou verminderen.

Economische voordelen van een betere fiets-infrastructuur

De maatschappelijke effecten van actief reizen en dan vooral van fietsen, zijn duidelijk. Maar meer fietsen vraagt vaak om aanpassingen van de infrastructuur. Deze aanpassingen kosten geld, maar blijken economisch ook veel op te leveren.

''Meer fietsen vraagt vaak om aanpassingen van de infrastructuur. Deze aanpassingen kosten geld, maar blijken economisch ook veel op te leveren.'''

Cycledata heeft gekeken naar de economische effecten in de vorm van Fietsverliesuren. Samen met Movares berekenden wij dat een goede doorstroom van fietsers miljoenen euro’s kan opleveren.

In de komende maanden gaat Cycledata de economische effecten in de praktijk toetsen in de vorm van een vermindering van Fietsverliesuren dankzij een betere doorstroming bij kruispunten. Tot we daar de precieze gegevens van hebben, zijn er twee theoretische berekeningen gemaakt: een voorbeeld voor een middelgrote stad en een voorbeeld van een drukke fietsroute:

- Een stad als Deventer - ongeveer 100.000 inwoners - heeft door verkeerslichten en kruispunten jaarlijks een economisch fietsreistijdverlies van ongeveer 10 miljoen euro.

- De veelgebruikte fietsroute vanaf Utrecht Centraal naar de Universiteit Utrecht - ongeveer vijf kilometer lang - heeft vijf VRI geregelde kruispunten. Hier passeren op een gewone dag ongeveer 25.000 fietsers en dat levert een jaarlijks economisch reistijdverlies op van slechts 5 miljoen euro.

Het heeft dus niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch zin om te investeren in een goede fietsinfrastructuur. Om exact te weten waarin geïnvesteerd moet worden, is het belangrijk te weten hoeveel er gefietst wordt, met welke snelheid en wanneer er gefietst wordt. Deze data zijn belangrijk om beleid op korte en lange termijn te bepalen. Cycledata levert de Signum, een bovengronds fietstelmeetsysteem, dat data genereert over hoeveel voertuigen, met welke snelheid, in welke richting en op welke tijdstip op het fietspad rijden met een nauwkeurigheid van > 95% ook in de spitsuren en zonder toepassing van algoritmen.