Biind | April 2022


Inhoudsopgave, voorwoord

Vanzelfsprekend meedoen

De inclusieve leefomgeving zou zo vormgegeven moeten zijn dat iedereen zich er prettig en thuis in voelt. We kunnen echter op onze klompen wel aanvoelen dat dat een lastige opgave is. Iedereen heeft immers andere wensen en behoeften. En eenheidsworst willen we ook niet. Waar we wél voor kunnen zorgen is dat iedereen zo goed mogelijk kan meedoen in de maatschappij. Dat betekent onder meer dat de informatie die beschikbaar is begrijpelijk moet zijn, dat je comfortabel kunt reizen en dat je binnen je mogelijkheden kunt sporten en bewegen. Daarover gaat dit magazine.

We hebben tijdens de pandemie allemaal ervaren hoe het is als je niet zomaar kunt doen waar je zin in hebt. Even naar de winkel om nieuwe tennisballen te kopen, met je vrienden op het terras zitten, op dinsdagavond zingen met het koor. Het was niet meer vanzelfsprekend. Voor mensen met een beperking, fysiek of mentaal, is die vanzelfsprekendheid nooit echt aan de orde. De inclusieve leefomgeving gaat echter verder. Want voor mensen met een laag inkomen wordt het ook steeds moeilijker om mee te doen. Omdat een auto te duur is en ze daardoor niet op hun werk kunnen komen. Omdat hun kinderen niet naar een sportvereniging naar keuze kunnen.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de inclusieve leefomgeving. We hopen dat de artikelen in deze editie van Biind Magazine een steentje bijdragen, al was het alleen maar aan de bewustwording.

Graag vraag ik in dit magazine ook je aandacht voor het Verbindingsfestival, op 7 juli in Zwolle. Experimenteer je mee in het Live Leefbaarheidslab? Meer informatie vind je op pagina 11. Early birds profiteren van een fikse korting, dus schrijf je snel in!

Veel leesplezier!

Manon van Ketwich

Hoofdredacteur Biind

Let’s fix it: In de roaring twenties eindelijk een acceptabele bereikbaarheid voor iedereen?

Op 15 maart werd de jaarlijkse TransiRede gehouden met als thema Brede Welvaart en de gevolgen voor de OV-sector. Een van de constateringen was dat te weinig mensen baat hebben bij de huidige investeringen in het mobiliteitssysteem.  

Inclusieve beweegvriendelijke leefomgeving

Van de totale bevolking boven de 12 jaar, doet iets meer dan de helft wekelijks aan sport. Onder mensen met een lichamelijke beperking, een migratieachtergrond en onder ouderen is dat aandeel nog een stuk lager. De fysieke leefomgeving kan een belangrijke rol spelen in het omhoog krikken van die cijfers. 

Samenwerken aan een inclusief mobiliteitssysteem

Er is in Nederland steeds meer onderzoek naar het belang van een inclusieve samenleving. Zo is er onderzocht wat vervoersarmoede precies inhoudt en wanneer iemand hier last van heeft. Als iemand niet de mogelijkheid heeft om zich (gemakkelijk) van A naar B te verplaatsen, wordt al snel gesproken over vervoers- of mobiliteitsarmoede. 

Inclusieve leefomgeving wordt kwetsbaar in crisistijd

Pak ik de auto of de bus?

We willen allemaal meedoen, toch?

Ook sociale bereikbaarheid kun je in kaart brengen

Lezen, luisteren, kijken

We moeten meer verlangen van onze woonomgeving om het inclusief te maken