Met scaninfo werken aan brede doelstellingen

Steeds meer gemeenten stappen over van parkeerhandhaving door mensen naar scanauto's. En dat is een goede zaak, stelt Peter Tinselboer, associated partner bij adviesbureau Empaction. Want met de verkregen data optimaliseer je niet alleen je beleid. Ook je organisatie verbetert en de kwaliteit van je dienstverlening neemt toe.

Het hoe en waarom van de scanauto

“Een scanauto controleert in de basis twee dingen”, vertelt Tinselboer. “De locatie van het voertuig. Want in welke straat staat de auto en staat ‘ie in het vak of half op de stoep geparkeerd? En of er betaald is voor die plek of dat er sprake van een parkeervergunning voor het voertuig is. De scanauto is met name in het leven geroepen om de handhaving een stuk efficiënter te maken. De auto is nu eenmaal veel sneller dan iemand die lopend de geparkeerde auto’s controleert. In plaats van dertien bekeuringen op een dag, kan de scanauto er wel tweehonderd uitschrijven. Dat is overigens niet het doel. Eerlijker gebruikmaken van de openbare ruimte daarentegen wel. Daarnaast wil je overlast die bijvoorbeeld ontstaat door foutgeparkeerde auto’s beperken.”

1. Het beleid optimaliseren

Met de data die de scanauto ophaalt, kan nog veel meer. Niet alleen op het gebied van parkeren. Tinselboer: “Met de data kan je bijvoorbeeld ook je beleid optimaliseren. Een scanauto meet namelijk in welke mate parkeerplaatsen bezet zijn. Dit biedt inzicht in de parkeerdruk in een bepaalde straat. Is deze hoog en kunnen bewoners daardoor geen plek vinden voor hun auto, dan bieden parkeervergunningen mogelijk uitkomst.

Met de scaninfo data kan ook het zoekverkeer teruggedrongen worden. In een stad als Amsterdam is 30 procent van de rondrijdende auto’s op zoek naar een parkeerplek. Op basis van realtime informatie kunnen we bestuurders adviseren om in een bepaalde parkeergarage te parkeren. En dat is volgens Tinselboer hard nodig, en wel om drie redenen. “Het autobezit neemt toe, steden hanteren een steeds lagere parkeernorm en de ruimte wordt schaarser. ”

2. Je organisatie verbeteren

Een scanauto verbetert ook je organisatie. Zo is het aantal veiligheidsincidenten met parkeerhandhavers drastisch minder. En kan een scanauto veel meer voertuigen controleren dan een handhaver te voet of op een fiets. “Op basis van een foto kan je bepalen of een overtreding is begaan. En dat voor tweeduizend auto’s per uur. En hoe meer routes je rijdt, hoe efficiënter het wordt. Je kunt dan beter inschatten op welke tijdstippen je waar moet rijden”, aldus Tinselboer.

3. De kwaliteit van de dienstverlening verhogen

Ook de dienstverlening die je als gemeente aanbiedt verbetert met de komst van de scanauto. Tinselboer illustreert dat aan de hand van een voorbeeld: “Door de data van de scanauto te koppelen aan de data van bezwaren op bekeuringen, kun je nagaan om welke reden vaker bezwaar wordt aangetekend. Daaruit kan blijken dat in een bepaalde straat een bordje niet goed zichtbaar is, waardoor niet duidelijk is dat er betaald parkeren geldt.”

Empaction ontrafelt parkeervraagstukken

Gemeenten die overwegen een scanauto in te zetten, schakelen Empaction in voor advies. Tinselboer legt uit: “We bepalen eerst de doelstellingen. Over het algemeen zijn dat het efficiënter handhaven, het eerlijker gebruiken van de openbare ruimte en geld besparen. Vervolgens stellen we in samenwerking met de desbetreffende gemeente de functionele eisen voor de scanoplossing (de scanauto en het achterliggende IT-systeem) op en volgt er een openbare aanbesteding.” Het echte werk begint voor gemeenten eigenlijk pas als het eenmaal technisch werkt. “Dan dienen vragen zich aan als ‘wat ga ik met deze data doen’, ‘hoe gebruik ik deze data’ en ‘hoe moet ik deze data lezen’. De mate waarin een gemeente al data-analyses doet hangt heel erg af van of ze al werken met een scanauto of niet. Het is lastig om een start te maken, je wordt ineens geconfronteerd met een grote hoeveelheid data. Daar adviseren we natuurlijk in. Het is een investering, niet alleen in de oplossing zelf, maar ook in het kennisniveau en de ontwikkeling van je mensen. Je wilt immers niet weten dát er in de ene wijk vaker voor parkeren wordt betaald dan in een andere, maar waaróm. Op de juiste manier data interpreteren is een grote stap. In een G20-gemeente waar ik een project voor doe is om die reden een data-analist aangesteld.”

Foto links: Peter Tinselboer

De scanauto krijgt steeds meer mogelijkheden

Alles is continu in beweging. Hierdoor krijgt ook de scanauto steeds meer functionaliteiten. Zo worden er hier en daar al proeven gedaan met het detecteren van afval dat naast de ondergrondse container wordt geplaatst. “Verder kan je denken aan het handhaven van een milieuzone of een stadsafsluiting. Fietsenoverlast is een groot probleem, ook dat zou de scanauto in de nabije toekomst kunnen vastleggen. Of het detecteren van kapotte straatverlichting.

Alles wat te maken heeft met objectherkenning, daar zou in principe een scanoplossing voor kunnen worden gebruikt.” Ondanks dat de scanauto dus veel meer mogelijkheden heeft dan alleen het opsporen van niet-betalende parkeerders, is de ambitie voor een gezondere en leefbaardere stad nog niet de primaire reden voor overheden om een scanoplossing in te zetten, weet Tinselboer te vertellen. “Terwijl het daar wel aan bijdraagt. Bovendien geeft dat de mogelijkheid om de investering vanuit andere hoeken dan het parkeerbeleid te financieren.”

“In plaats van dertien bekeuringen op een dag, kan de scanauto er wel tweehonderd uitschrijven. Dat is niet het doel. Eerlijker gebruikmaken van de openbare ruimte daarentegen wel.”