Urban Hubs als parkeervoorziening van de toekomst

De 75 parkeergarages van parkeerbeheerder APCOA PARKING Nederland krijgen de komende jaren een tweede functie:  Urban Hub. Verschillende partners zoals logistieke bedrijven en aanbieders van deelmobiliteit krijgen toegang tot deze fysieke locaties en digitale infrastructuur van APCOA.  

Tekst: Jan Willem Kerssies

De focus van APCOA Urban Hubs ligt de komende jaren bij parkeergarages in binnenstedelijke gebieden. “Deze locaties bieden namelijk de beste opties om de efficiëntie van de last mile-logistiek te verbeteren, binnenstedelijk logistiek verkeer te verminderen en daarmee een substantiële reductie van CO2-uitstoot te realiseren” aldus APCOA PARKING. Op den duur worden alle parkeergarages van APCOA omgetoverd tot hub. Verschillende partners, denk bijvoorbeeld aan logistieke bedrijven of aanbieders van deelmobiliteit, krijgen toegang tot de fysieke locaties en digitale infrastructuur van APCOA.

“De wereld is aan het veranderen, steden zetten steeds meer in op deelmobiliteit en er is de wens om binnenstedelijk verkeer te beperken”, vertelt Dick de Pater van APCOA PARKING Nederland over de aanleiding van de formule Urban Hubs. “De rol van parkeervoorzieningen verandert daarmee ook. Twee jaar geleden zijn wij begonnen met een aantal pilots. We hebben aanvankelijk één locatie ingericht als mobiliteitshub, waarbij we deelvervoer hebben ondergebracht in een binnenstedelijke garage, gelegen in de buurt van een ov-voorziening. Mensen hebben de mogelijkheid daar een deelauto op te pikken of om over te stappen op verschillende modaliteiten, zoals de fiets, voor de last mile van de reis. Daarnaast hebben we een begin gemaakt met logistieke hubs. Pakketten werden naar een centrale locatie gebracht en vervolgens door elektrisch vervoer gedistribueerd in de binnenstad. Onder andere deze pilots zijn nu verpakt in de formule Urban Hubs.”

Vier functionaliteiten

Het Urban Hubs-concept beslaat een viertal clusters van diensten en activiteiten. Binnen elk cluster zijn diverse alternatieve gebruiksmogelijkheden voor parkeervoorzieningen beschikbaar. De Pater: “Naast de mobiliteits- en logistieke hub kunnen we onze garages inrichten als e-charging hub. Dat betekent dat er een veelheid aan laadmogelijkheden wordt aangeboden. Niet alleen voor individuele voertuigen, maar je kunt dan ook denken aan fleet charging en het opladen en omwisselen van accupakketten. De vierde is de innovatie & services hub.

Parkeergarages worden bijvoorbeeld ingericht als drive-in bioscoop of het dak van de parkeerlocatie wordt gebruikt om een evenement te organiseren.” De locatie en de unieke kenmerken van een specifieke parkeervoorziening geven de doorslag wat er allemaal kan op een locatie, zegt De Pater. “Voor logistieke hubs is een goede bereikbaarheid en centrale ligging belangrijk. Daarnaast speelt voor bestaande garages de beschikbare ruimte een rol in wat er mogelijk is.”

Digitale infrastructuur

Het Urban Hubs-concept draait om een geïntegreerd ecosysteem op basis van een eigen digitaal platform. “We hebben in de afgelopen jaren het platform APCOA FLOW ontwikkeld”, vertelt Carlo Barten, Managing Director van APCOA PARKING Nederland. “Op iedere locatie kun je andere parkeerbeheersysteem tegenkomen. In onze eigen huurlocaties kun je veel invloed uitoefenen, maar wij beheren ook locaties. Dat maakt het soms lastig om een uniform proces aan te gaan met partners. APCOA FLOW is een open digitaal platform, waarmee wij op een uniforme wijze de toegang tot onze locaties kunnen organiseren en kunnen communiceren met de verschillende systemen van onze partners. Ongeacht welk parkeersysteem in een garage staat. Zo kunnen wij een aanbieder van deelauto’s eenvoudig toegang verlenen tot onze garages, zonder dat ze daar veel handelingen voor hoeven te verrichten.”

Uitdagingen

Er zijn de nodige uitdagingen om de parkeergarages om te turnen tot Urban Hubs. Barten: “Een parkeergarage is een goede locatie om allerlei voertuigen op te laden, maar je ziet wel dat de beschikbare netwerkcapaciteit op dit moment de beperkende factor is. We zijn in contact met diverse partijen om dit proces efficiënter te laten verlopen.” De Pater voegt toe: “Een ander element om rekening mee te houden is dat je te maken hebt met verschillende verkeersstromen in parkeergarages. Deze moeten veilig op elkaar worden afgestemd. Zo moeten bakfietsen kunnen in- en uitrijden zonder hinder te ondervinden van aanwezige auto’s, en vice versa.”

Concrete invulling

De twintig grootste Nederlandse steden zijn in rap tempo bezig om binnensteden autoluw in te richten of om de meest vervuilende auto’s uit het straatbeeld van het centrum te weren. De Urban Hub kan dan uitkomst bieden. Toch zijn er nog maar weinig hubs gerealiseerd en De Pater weet wel waarom. “Bij gemeenten zijn hubs absoluut een thema. Alleen gemeenten zitten veelal nog in de conceptuele fase. Binnen stedelijke gebiedsontwikkeling staat het combineren van autoparkeren en andere functies in een centraal gelegen hub weldegelijk op de agenda. Aan de vervolgvraag, waar moet een hub aan voldoen, wordt soms voorbij gegaan. Wij gaan nu al een stap verder en geven een concrete invulling aan de hub. Het bij elkaar brengen van het conceptuele en de concrete invulling ligt in elkaars verlengde. Maar daar gesprekken over voeren is bij gemeenten nog niet altijd vanzelfsprekend”, aldus De Pater.

In Rotterdam heeft APCOA nu de eerste Urban Hub geopend. “Daar hebben we verschillende vormen van deelvervoer samengebracht. Het is een vervolg op de eerdere pilot. De verwachting is dat we daar dit jaar meerdere hubs aan toe voegen. Niet alleen mobiliteitshubs, maar ook verschillende logistieke hubs”, zo besluit De Pater.