Biind | Oktober 2021


Hub, hub!!

Al jaren hebben we het over hubs. Het lijkt zo ideaal. Je parkeert je auto aan de rand van de stad en pakt deelfiets of -scooter om op je plek van bestemming te komen. Geen gedoe met het zoeken van een parkeerplek, geen filerijden in de stad en geen hoge parkeerkosten. En toch, dit ideaalbeeld zien we nog niet zo veel. De Hub-paradox heet dat ook wel.

Zelf ben ik fan van de trein. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om met de auto naar hartje Utrecht of Amsterdam te gaan. De trein brengt me dichtbij genoeg, het laatste stukje doe ik met ov-fiets of lopend. Maar ja, ik woon dan ook dichtbij een station. Wat als je daar eerst een half uur voor moet fietsen of in een klein dorp woont, dan is dit natuurlijk helemaal niet handig.

Naast de hub die bezoekers aan de stad moeten opvangen zijn er nog veel meer hubs voorstelbaar. Zo zijn er ook buurthubs. Kleine locaties voor deelmobiliteit, die men ertoe moeten verleiden de tweede en derde, maar misschien ook wel de eerste auto de deur uit te doen. Allemaal om ervoor te zorgen dat er meer ruimte op straat ontstaat. Ruimte die we hard nodig hebben met de verdichtingsopgave waar veel steden voor staan. In kleinere steden in de regio en in dorpen speelt dit laatste probleem minder. Toch kunnen hubs ook daar een rol spelen, met name met het oog op een duurzamere samenleving.

Willen we van hubs echt een succes maken dan zullen we met elkaar moeten samenwerken. Overheid, marktpartijen, projectontwikkelaars, aanbieders van deelmobiliteit en gebruikers. Allemaal hebben we een rol in de ontwikkeling van een prettige leefomgeving en wat mij betreft horen hubs daarbij. Minder blik op straat, efficiënter gebruik van de auto, beter bereikbare steden. Hoe kan je daar nu op tegen zijn?

Een goed moment om die samenwerking op te starten is het nationale HUB Congres, dat we op 25 november voor de tweede keer organiseren. Zet de datum vast in je agenda en meld je aan op www.hubcongres.nl!

Manon van Ketwich

Hoofdredacteur Biind

Mobiliteitshubs: van heilige graal naar realisme

Mobiliteitshubs krijgen een grote toekomst toegedicht. Voor veel opgaven in de fysieke leefomgeving worden ze gezien als dé oplossing. Het is tijd voor meer realisme, vindt Rob de Vree van &Morgen. ‘Hubs alleen zijn niet genoeg.’

De Hub-paradox

Het principe van de hubs lijkt eenvoudig. Je parkeert je auto aan de rand van de stad en kiest vervolgens voor het ov, deelscooter of fiets voor het laatste stukje van je reis. Veel van deze hubs bestaan al – sommige zelfs al heel lang – en toch worden hubs nog maar weinig gebruikt. Kai Feldkamp van mobiliteitsbureau XTNT gaat erover in gesprek met drie collega’s. Hoe doorbreken we de hub-paradox? 

Hubs in ruraal gebied

De kennis en ervaringen die we opdoen met betrekking tot deelmobiliteit en hubs komt meestal uit de grote steden in ons land. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn dan ook de plekken waar bewoners het meeste moeite hebben een (betaalbare) parkeerplek te vinden en waar de ruimte op straat steeds schaarser wordt.  

Urban Hubs als parkeervoorziening van de toekomst

Toekomstbestendige mobiliteitshubs vereisen adaptieve energievoorziening 

Even stilstaan bij de bushalte 

Hubs, hypes en echte veranderingen in mobiliteit 

De positie van hubs in de fysieke leefomgeving

De menselijke maat van Hubs