Een progressief kabinet biedt kansen

De onderhandelingen in Den Haag zijn gestart voor een nieuw kabinet. Over een jaar mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraad. Die verkiezingsprogramma’s zijn in de maak. In een jaar tijd is een kanteling mogelijk naar realisatie van vernieuwend beleid en nieuwe afspraken. Een groot aantal organisaties probeert de politiek te beïnvloeden. Maar uiteindelijk is de kiezer de baas is maar weer eens gebleken. Die bepaalt de richting. Het lijkt erop dat er een meer progressieve koers door het grote aantal zetels van D66. Op 10 maart presenteerden een groot aantal partijen, waaronder Stichting Groenkeur, een manifest voor Natuurinclusief bouwen. Dit past goed in de visie van een beleid waarin exclusiviteit meer ruimte krijgt. Dit is hoopvol.

Belangrijk in die belangen afweging is om opnieuw naar ontwerpen te kijken. Er wordt nu eerste gekeken naar de vierkante meterprijs van de aangekochte grond. Dan wordt het aantal woningen en andere stenige inrichting bepaald en dan kijken we of er nog ergens ruimte is voor wat versiering. Welzijn van de mensen komt niet in beeld, laat staan het groen rondom, in en aan het gebouw. Vele onderzoeken bewijzen dat groen positieve uitwerkingen heeft op de mens. Door corona is dat nog duidelijker geworden. Mensen waarderen een groene omgeving, gaan beter functioneren, herstellen sneller en leerlingen kunnen zich beter focussen. Om effecten van klimaatverandering op te vangen is juist het groen van levensbelang. Het helpt water opvangen en afvoeren, hittestress tegengaan en insectenplagen voorkomen. Alleen de architecten zijn zover nog niet en blijven doen wat hen is geleerd tijdens hun opleiding.

Het kan ook anders. Neem bijvoorbeeld Vertico Bosso, twee groene woontorens, in Milaan. Architect Boeri is gestart met de waterhuishouding voor het groen te ontwerpen en daarna heef hij pas de rest ingetekend. Wonderwoods in Utrecht en de Trudo Torens in Eindhoven zijn hier ook op gebaseerd. Deze projecten, maar ook al tientallen in Azië bewijzen dat het anders kan. Een miljoen woningen bouwen in Nederland biedt kansen voor een nieuwe manier van kijken naar onze buiten en binnenruimte. Het is eigenlijk een kwestie van de laatsten moeten de eersten zijn. Begin met het kijken naar de buitenruimte en hoe de mens prettig kan leven. Ontwerp daaromheen de huizen en andere gebouwen. Dat vraagt om de landschapsontwerper te laten starten en daarna pas de architect aan het werk te laten gaan. Er zijn genoeg specialisten voorhanden die de architecten op weg kunnen helpen. In Nederland is heel veel kennis en ervaring voorhanden.

Stichting Groenkeur maakt zich sterk voor het bevorderen van vakbekwaamheid, kwaliteit en duurzaamheid in de groen ruimte. Bedrijven en vakmensen met het certificaat van Groenkeur kunnen helpen deze vergroeningopgave. We maken ons ook hart voor het aanpassen van het bouwbesluit om meer groene daken te kunnen realiseren. Ondersteunen de weg naar Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Elke deelnemer heeft een duurzaamheidsambitie geformuleerd en komt graag in actie om die waar te maken. In de aanbestedingen mag hier meer naar gevraagd worden. Uit eigen onderzoek blijkt dat dit nog minimaal is terwijl de groenaannemers er klaar voor zijn om mooie projecten te ontwerpen, aan te leggen en duurzaam te onderhouden. Nederland kan nog wel een beetje Groen(keur) gebruiken om natuurinclusief te worden, te beginnen met het nieuwe kabinet.