Natuurexclusief wil toch niemand

Er ligt een grote bouwopgave. Die willen we het liefst zo klimaatneutraal mogelijk uitvoeren en inpassen in het groen. Er komen futuristische plannen op tafel die langzaam afgezwakt worden, omdat het toch wel erg duur wordt bij de bouw, waarbij de toekomstige voordelen worden vergeten. Want die vallen niet bij de projectontwikkelaar, maar bij de uiteindelijke gebruiker. Wat resteert is een slap aftreksel van de plannen. Voor de bouw kan beginnen, wordt er eerst gesloopt. De bodem wordt vernietigd en er keert een woestijn terug, vaak met veel zand en puin in de bodem. Bij bouwprojecten zien we vaak eerst een kaalslag. Bomen worden gekapt, groen verwijderd. De nieuwe bewoners krijgen nog een groene struik in een paar centimeter teeltaarde cadeau met een ielig boompje. Als nieuwe bewoner zou het toch prachtig zijn om gelijk bij aanvang al in het groen te kunnen wonen, in plaats van jaren te moeten wachten.

Auteur: Dick Oosthoek

Nieuwe mindset

De oproep om natuurinclusief te bouwen vraagt dan ook een nieuwe mindset. Groenkeur heeft samen met een groot aantal partijen het Manifest voor Natuurinclusief Bouwen ondertekend. In de Tweede Kamer is hierover gesproken en hiervoor zijn verschillende moties ingediend. Een wettelijke basis ligt er nog niet. Dat zou ook niet hoeven, maar een wens moeten zijn van elke ontwikkelaar. De wereld beter en groener achterlaten.

Een mooi voorbeeld hoe gewerkt kan worden is bij het project van Schiphol Trade Park. Daar is eerst gekeken naar de bestaande bodem en structuur. Daarna is een plan gemaakt voor de ruimtelijke kwaliteit en als basis gebruikt voor nieuwbouwplannen. Het idee is dat de gebruikers straks in een mooi, groen en duurzaam gebouw werken. Dat medewerkers worden verleid een rondje te gaan wandelen in een aantrekkelijk landschap. Ook voor directe bewoners rondom dit bedrijvenpark moet het een aantrekkelijke omgeving zijn om te gaan recreëren, in plaats van een asfaltwoestijn. Ook op de Floriade die in 2022 in Almere opengaat zijn nu al mooie voorbeelden te zien. Bestaande structuren die van waarde zijn, blijven staan. Nieuwe gebouwen, zoals Aeres Hogeschool, zijn een groene oase in het landschap. Op deze wijze is de natuur die op de grond verloren is gegaan teruggebracht in, aan en op het gebouw.

Dagelijkse kost

Het lijken icoonprojecten, maar voor de Nederlandse groenvoorzieners is dit dagelijkse kost. Ze zijn elke dag met vakmensen actief om onze woon- en werkomgeving een beetje mooier en groener te maken. Ze voeren deze werkzaamheden steeds duurzamer uit. Alle reden om voor bouwprojecten ook bij het groen te beginnen en kwaliteitsbedrijven met Groenkeur in te schakelen. Dat levert voor iedereen winst op nu en in de toekomst.