Partners en Experts praten mee over de koers van Biind

Geslaagde online PEP-meeting brengt kennis(sen) bij elkaar

Op 18 januari kwamen bijna 30 Biind Experts online bij elkaar om bij te praten, kennis te maken en mee te denken over de thema’s waar Biind dit jaar mee aan de slag moet om een bijdrage te leveren aan een gezonde, veilige, prettige en duurzame fysieke leefomgeving.

Tijdens deze eerste PEP-meeting deelden de experts de kennis van hun eigen vakgebied, lieten zich informeren en inspireren door collega’s uit andere domeinen én maakten kennis met (on)bekenden om het netwerk uit te breiden met. Verdiepen en verbinden dus. Met vakgenoten werkzaam als beleidsmaker, ontwerper, wetenschapper, beheerder of adviseur in alle sectoren van de fysieke leefomgeving. Onder leiding van Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden, zelf Biind Experts op het thema Participatie.

Integraal staat centraal

De basis voor Biind, hét platform voor integrale vraagstukken, begint een steeds prominentere plek in te nemen in planvorming, beleidsontwikkeling, projecten en beheer van de fysieke leefomgeving. Daarover geen discussie. Met de Omgevingswet als katalysator begint het echt vorm te krijgen. Tegelijkertijd staan tussen droom en daad nog praktische bezwaren in de weg. De experts komen onder meer tot: ontschotten, elkaars taal spreken, je eigen inzet niet heilig verklaren, kort cyclisch lerend beleid maken, slim data combineren, vroeg in het proces de samenwerking op zoeken, slim opgaven combineren en nog veel meer.

(Maand)thema’s 2021

Na deze eerste discussie én voorstelronde gingen de deelnemers in groepjes uiteen om hun gedachten te laten gaan over de maandthema’s van Biind. Via padlet, een soort interactieve notitieblokken, kon iedereen zijn of haar ideeën delen. Vervolgens kwam de discussie op gang, sommige groepen kwamen tijd tekort.

In het tweede deel van de PEP-meeting werd plenair nagedacht over de grote opgaven waar Nederland voor staat. Wederom met een goedgevulde padlet als resultaat. De schaarse ruimte, energietransitie, vergroening en participatie werden als belangrijkste thema’s genoemd, naast duurzame mobiliteit, leefbaarheid en inclusiviteit.

Tijdens de afsluiting gaven verschillende deelnemers aan deze eerste PEP-meeting als heel waardevol te hebben ervaren. Er waren verschillende discussies op gang gekomen die een vervolg verdienden, nieuwe contacten werden gelegd en vooral veel inspiratie opgedaan.

Hoe verder?

Het succes van deze eerste PEP-meeting smaakt naar meer. Vandaar dat we voor september de tweede van dit jaar gepland hebben. Alle huidige en nieuwe Experts worden uitgenodigd om mee te denken én hun netwerk uit te breiden met mensen binnen én buiten hun eigen werkveld.

Verder maken we dit voorjaar een start met de Biind Monitor. Een inventariserend onderzoek op een actueel thema dat we samen met onze Experts opzetten en uitvoeren. Als eerste nemen we de stand op van participatie in de fysieke leefomgeving.

En uiteraard dagen we onze Experts uit om (on)gevraagd advies te geven over onze koers, ambities en activiteiten.