SCHONE LUCHT AKKOORD: WAAR STAAN WE NU EN WAAR WILLEN WE HEEN?


Schone Lucht Jaarcongres op 13 januari 2021

Op 13 januari 2020 is het Schone Lucht Akkoord (SLA) gesloten met 36 gemeenten en 9 provincies. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder, zijn er flink wat ondertekenaars bijgekomen en wordt op 13 januari, precies een jaar na de ondertekening, het Schone Lucht Jaarcongres georganiseerd. Rotterdam treedt op als gastheer. Het congres zal volledig online plaatsvinden.

Tekst: Laura Vliek

Met de ondertekening gaven vele wethouders gedeputeerden en staatssecretaris van het ministerie van IenW Stientje van Veldhoven het officiële startsein voor het behalen van de doelen uit het Schone Lucht Akkoord.

"Schone lucht is letterlijk van levensbelang. In Rotterdam is luchtkwaliteit, met een grote haven, een industrieel complex binnen de gemeentegrenzen en een wijdvertakt verkeersnetwerk, een belangrijk aandachtspunt”, aldus wethouder Arno Bonte van gemeente Rotterdam. “Gelukkig hebben we in de laatste jaren met slimme maatregelen de luchtkwaliteit fors kunnen verbeteren. Daar zijn we trots op. Tijdens het congres delen we onze succesvolle voorbeelden graag ter inspiratie." In een jaar tijd zijn er veel dingen gebeurd en op touw gezet. Zo zijn de concept uitvoeringsplannen van de ondertekenaars ingediend, zijn er binnen de verschillende thema’s binnen het Schone Lucht Akkoord themagroepen opgestart en werd meer duidelijk over de Specifieke Uitkering (SPUK) en de Uitvoeringsagenda. De teller van het aantal ondertekenaars van het SLA staat inmiddels op 56 gemeenten en 11 provincies. Het Schone Lucht Akkoord is onderverdeeld in elf verschillende thema’s. Op het Schone Lucht Jaarcongres wordt specifiek ingegaan op de thema’s mobiliteit, binnenvaart en binnenhavens, mobiele werktuigen, participatie en landbouw en industrie. Binnen het thema binnenvaart en binnenhavens zal Willem Dedden van Zero Emission Services een inhoudelijke sessie verzorgen.

“Om de klimaatdoelen te halen, is medewerking van de binnenvaart onmisbaar”, vertelt Dedden. “Op dit moment is de gehele Nederlandse transportsector verantwoordelijk voor 21 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Met een transformatie van de dieselaangedreven binnenvaart naar volledig elektrisch aangedreven vervoer, zet de binnenvaartsector een belangrijke stap in het realiseren van het klimaatakkoord.” ZES pakt de leiding in die transitie van de binnenvaart: 100 procent groene energie, geen uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. ZES introduceert een nieuw vervoerssysteem voor de verduurzaming van de binnenvaart en short sea. Dit gebeurt met een voor iedereen toegankelijke infrastructuur voor emissieloos varen. Schoon, klimaatneutraal en klaar om de competitie met fossiele brandstoffen aan te gaan. ZES biedt hiervoor een volledig producten- en dienstenpakket dat is gebaseerd op verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een innovatief betaalconcept voor scheepseigenaren. “Met mijn sessie op het Schone Lucht Jaarcongres wil ik overheden, zowel lokaal als ook regionaal en nationaal, erop attenderen dat ook zij eraan mee kunnen werken om de emissie in binnenvaart en binnenhavens, maar ook in steden, kunnen verminderen. De middelen zijn er al, maar er is ook budget nodig om de laadstations te kunnen laten draaien en te plaatsen. Daarom moeten de overheden de noodzaak ervan inzien en dat is het doel van mijn sessie.”

Satellietbeelden nederland luchtkwaliteit

Het digitale Schone Lucht Jaarcongres is bedoeld om iedereen bij te praten maar vooral ook om te inspireren en de stappen die we met elkaar en ook individueel hebben gezet te delen.

Inspirerend programma Tijdens het congres kijken we graag samen met u waar we staan én hoe de luchtkwaliteit in Nederland er voor staat. We werken aan een inspirerend Schone Lucht Jaarcongres vol gezonde en bruikbare ideeën en voorbeelden. Met input van het Jongerenpanel van het Schone Lucht Akkoord en scholieren die de luchtkwaliteit meten, break-out sessies, ontmoetingen met collega’s en Staatsecretaris Stientje van Veldhoven.  

Voor wie? Het congres biedt inspiratie voor bestuurders, beleidsmakers en andere betrokken bij de opzet en uitvoering van het luchtbeleid in hun provincie of gemeente. Zowel ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord als andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden.  We gaan allemaal voor een gezonde en schonere lucht en dat vereist de komende jaren een blijvende inspanning om de afspraken uit het SLA uit te voeren en de doelstelling van 50 procent gezondheidswinst in 2030 te halen. Kijk voor het volledige programma en aanmelden op de website van het Schone Lucht Jaarcongres.

Willem Dedden, Zero Emission Services

Staatsecretaris Stientje van Veldhoven

Wethouder Arno Bonte, gemeente Rotterdam