Wat vind jij?

Wat is volgens jou de betekenis van mobiliteit voor de samenleving? Het jaarlijks Nationaal verkeerskundecongres, NVC, wil nóg meer het vakgebied verkeer, vervoer en mobiliteit verbinden en actief ontwikkelen. Daarom wordt naast de traditioneel uitvraag voor papers om nieuwe vakkennis en vakervaringen te delen, nu ook een brede uitvraag gedaan naar de kern van het vakgebied: Waarom doet mobiliteit ertoe?

Vakbeweging

Door jaarlijks aandacht te besteden aan de diepere drijfveren om werk te maken van mobiliteit, willen CROW en Verkeerskunde het NVC activeren tot een gepassioneerde vakbeweging. Tot een jaarlijkse ontmoeting van professionals op alle schaalniveaus en aanpalende disciplines om samen de tijdgeest te pakken, samen de grote lijnen te zien, samen de uitwerking te verkennen en samen te bepalen waar in het komende jaar de schouders onder worden gezet.

Uitvraag

Volgend op de paperuitvraag, vraagt de congresorganisatie nu ook naar jouw persoonlijke visie op het vakgebied in een blog of vlog. Je mag hierin ingaan op het nu of de toekomst. Of juist dieper kijken: zijn de uitgangspunten van het vakgebied zoals we dat nu kennen rechtvaardig? Kúnnen we voortborduren?

Of vraagt de tijd om herijking, om fundamenteel andere inzichten op de rol en betekenis van het fenomeen mobiliteit voor mens, samenleving en onze aarde? Deel je visie.

Jouw blog/vlog wordt in overleg met jou gepubliceerd en dient als input voor het programmaonderdeel ‘Vakbeweging’ dat op 4 februari 2021 plaatsvindt op de tweede digitale congresdag NVC 2020.

Je kunt je blog of vlog indienen tot en met 31 december 2020.

Zie www.nationaalverkeerskundecongres.nl/vakbeweging

Je kunt je ook aanmelden voor het NVC deel 2 op 4 februari en voor het live post-congres - onder voorbehoud - op 20 mei 2021 op:

www.nationaalverkeerskundecongres.nl/aanmelden