eCitaroG: gelede e-bus met solid-state batterijen

Voertuigen met solid-state batterijen werden pas halverwege dit decennium verwacht, maar Mercedes-Benz brengt ze nu alvast op de markt.

Auteur: Manon van Ketwich

De batterijen hebben een zeer hoge energiedichtheid die ongeveer 25 procent groter is dan de komende generatie traditionele lithium-ion batterijen met vloeibaar elektrolyt. Het resultaat is een energiegehalte van 441 kWh. Deze batterijtechnologie is vrij van het chemische element kobalt en dus vooral milieuvriendelijk bij de vervaardiging van de componenten. Mercedes-Benz garandeert een levensduur voor maximaal 10 jaar of tot 280 MWh energiedoorvoer per batterijcluster standaard.

Alternatief voor snelladen

Omdat solid-state batterijen beperkt zijn in hun snellaadcapaciteit, biedt Mercedes-Benz een nieuwe generatie van de eerder gebruikte NMC-batterijen als alternatief. De samenstelling hiervan is geselecteerd om ze geschikt te maken voor hoge laadstromen tijdens opladen onder hoogvermogen en om het voertuig een groter bereik te geven. De nieuwe generatie NMC-batterijen heeft een grotere capaciteit, wat een groter voertuigbereik betekent. Met een capaciteit van ongeveer 33 kWh per batterijcluster in plaats van 24 kWh en het maximumaantal gemonteerde clusters, bedraagt de totale capaciteit 396 kWh. NMC-batterijen zijn identiek aan de batterijen die momenteel in gebruik zijn en ze hebben dezelfde aansluitingen. Dit betekent dat vervoerders die de huidige eCitaro gebruiken, in staat zijn om het bereik van hun voertuigen te vergroten door over te schakelen op de nieuwe batterijen. De nieuwe eCitaroG is de eerste volledig elektrische gelede bus van Mercedes-Benz. De twee nieuwe batterijversies zullen ook worden gebruikt voor de Mercedes-Benz eCitaro solobus, die in 2018 werd gelanceerd.